Gå direkt till sidans innehåll

Kastanj­ens vård­boende

Flygfoto

Detaljplan för vård­boendet Kastanjen, del av fastigheten Jakobsberg 17:1.

En ny detaljplan har tagits fram för vårdboendet Kastanjen vid Aspnässkolan i Jakobsberg centrum. Syftet är att ändra hur en del av fastigheten Jakobsberg 17:1 får användas. Mark­användningen ändras från allmänt ändamål, skola, till vårdboende så att den befintliga verksamheten ryms inom den nya detaljplanen. 

Planförslaget innebär att fastigheten Jakobsberg 17:1 (Aspnässkolans tomt på 3 ha) kan styckas så att vård­boendet Kastanjen får en egen fastighet på cirka 7 100 kvm.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-05-11.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2015-05-26 10.35 • Storlek: 6 MB

  2. Senast ändrad: 2015-05-26 10.35 • Storlek: 1.5 MB

Upp