Gå direkt till sidans innehåll

Koppar­vägens förskola

Detaljplan för Kopparvägens förskola.

Planområdet ligger nordväst om befintliga flerbostads­hus vid Koppar­vägen, cirka 600 meter öster om Kallhälls pendeltågs­station. Förutom fastigheten för själva för­skolan omfattas planområdet av den parkerings­plats över vilken angöringen till för­skolan planeras ske samt en mindre del parkmark som avses tillföras förskole­tomten. Den nya förskolan är tänkt att uppföras i två våningar och ger möjlighet till plats för 96 barn. Plan­förslaget överens­stämmer med intentionerna i kommunens översikts­plan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-07-08.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2015-08-11 15.26 • Storlek: 445.9 kB

  2. Senast ändrad: 2015-08-11 15.26 • Storlek: 1.2 MB

Upp