Gå direkt till sidans innehåll

Nettovägen

Flygfoto över detaljplaneområdet

Detaljplan för handel vid NETTOVÄGEN, fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83

Planområdet ligger inom Veddesta industriområde. Detaljplanen syftar till att ändra gällande industriändamål till handel och kompletterande verksamhet inom fastigheten Veddesta 2:18. Den byggrätt för handel som tidigare fastställdes genom gällande detaljplan, D 110905A, ersätts med en byggrätt för handel och kompletterande verksamhet inom hela det nya planområdet. Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt PBL(Plan- och bygglagen).

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2014-01-13.

Planhandlingar

 

  1. Senast ändrad: 2014-02-06 09.35 • Storlek: 6.2 MB

  2. Senast ändrad: 2014-02-06 09.35 • Storlek: 1.2 MB

  3. Senast ändrad: 2014-02-06 08.44 • Storlek: 1.4 MB

  4. Senast ändrad: 2014-02-06 08.44 • Storlek: 714.1 kB

Upp