Gå direkt till sidans innehåll

Orm­backa B

Detaljplan för Ormbacka B, del av fastigheten Veddesta 2:1 med flera

Planens syfte är att möjliggöra för cirka 300 bostäder som integreras med det gamla kulturlandskapet och dess höga naturvärden. Planen ska säkerställa att attraktiva rekreationsmiljöer ska få finnas kvar, både för boende i området och för kommande större etableringar i närheten. Planen syftar också till att ge förutsättningar för en förskola med stor tomt i naturnära läge, möjliggöra vård- och äldreboende, fortsatt möjlighet att bedriva fårskötsel vid Ormbacka torp och handelsträdgården ska kunna fortsätta med sin verksamhet.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-11-19.

Planhandlingar

Utredningar

Senast uppdaterad: 2019-11-22

Upp