Gå direkt till sidans innehåll

Säby 3:69

Illustrationsbild över föreslagen byggnad

Föreslagen ny byggnad (Wass Arkitekter)

Detaljplan för fastig­heten Säby 3:69.

En ny detaljplan har tagits fram för Säby 3:69, fastig­heten Säby 3:69 med flera. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra lägenheter i flerbostadshus samt att möjliggöra lokaler för centrum­ändamål och kontors­verksamhet. Där­utöver syftar planen till att ge befintlig kultur­byggnad inom planområdet fortsatt skydd. Planområdet ligger i ett attrak­tivt läge nära kommu­nikationer, naturområden och service.

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 6 april – 27 april 2017.

Planen antogs 18 september 2017 av kommunfullmäktige.

Prövningstiden pågick till och med 17 oktober 2017.

Aktuella handlingar

Laga kraft

 1. Senast ändrad: 2017-10-31 14.00 • Storlek: 547.5 kB

 2. Senast ändrad: 2017-10-31 14.00 • Storlek: 6 MB

Antagande

 1. Senast ändrad: 2017-09-26 15.15 • Storlek: 193.3 kB

 2. Senast ändrad: 2017-09-26 15.15 • Storlek: 552.5 kB

 3. Senast ändrad: 2017-09-26 15.15 • Storlek: 46.8 kB

 4. Senast ändrad: 2017-09-26 15.15 • Storlek: 204 kB

 5. Senast ändrad: 2017-09-26 15.15 • Storlek: 6 MB

Tidigare planskeden

Granskning

 1. Senast ändrad: 2017-04-05 10.51 • Storlek: 6 MB

 2. Senast ändrad: 2017-04-05 10.51 • Storlek: 536.9 kB

 3. Senast ändrad: 2017-04-05 10.53 • Storlek: 76.9 kB

Utredningar - granskning

 1. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 141.3 kB

 2. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 1 MB

 3. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 1.4 MB

 4. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 769.5 kB

 5. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 742.9 kB

 6. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 2 MB

 7. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 290.9 kB

 8. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 683.5 kB

 9. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 583.5 kB

 10. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 1.3 MB

 11. Senast ändrad: 2017-04-05 10.57 • Storlek: 1.1 MB

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2016-09-08 12.40 • Storlek: 76.7 kB

 2. Senast ändrad: 2016-09-08 12.40 • Storlek: 3.1 MB

 3. Senast ändrad: 2016-09-08 12.40 • Storlek: 611.5 kB

 4. Senast ändrad: 2016-09-08 16.53 • Storlek: 51.4 kB

Utredningar - plansamråd

 1. Senast ändrad: 2016-09-08 12.43 • Storlek: 141.3 kB

 2. Senast ändrad: 2016-09-08 12.43 • Storlek: 1.3 MB

 3. Senast ändrad: 2016-09-08 12.43 • Storlek: 1.3 MB

 4. Senast ändrad: 2016-09-08 12.43 • Storlek: 1.1 MB

 5. Senast ändrad: 2017-07-05 12.48 • Storlek: 6.8 MB

Planuppdrag 

 1. Senast ändrad: 2016-02-25 15.25 • Storlek: 88.7 kB

Senast uppdaterad: 2018-01-12

Upp