Gå direkt till sidans innehåll

Simhallen

Visionsbild över fasad med texten Aquarena

Detaljplan för simhallen, del av fastigheten Jakobsberg 2:2087.

En detaljplan har tagits fram för en ny simhall. Syftet med detaljplanen är att ändra användningen så att en större och modernare simhall kan möjliggöras och att en egen fastighet för denna kan bildas.

Detaljplanen ska även möjliggöra för tillhörande verksamheter så som gym och andra serviceverksamheter. Planen ska även ge utrymme för parkering och dagvattenhantering.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-01-13.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2015-01-27 15.00 • Storlek: 2.7 MB

  2. Senast ändrad: 2015-01-27 14.32 • Storlek: 416.6 kB

Upp