Gå direkt till sidans innehåll

Skarprättarvägen

Detaljplan för Skarprättarvägen, del av fastigheten Kallhäll 9:1

En ny detaljplan har tagits fram för ett område vid Skarprättar-vägen. Planens syfte är att möjliggöra ny industri- och verksamhetsbebyggelse på mark som i gällande detaljplan redovisas som parkmark. Planen tillåter småindustri, t ex lager eller tillverkning som inte är störande för omgivningen.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-12-07.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2015-12-14 13.43 • Storlek: 734.8 kB

  2. Senast ändrad: 2015-12-14 08.54 • Storlek: 409.9 kB

Upp