Gå direkt till sidans innehåll

Söderdalen

Illustrationsbild över husfasader

Detaljplan för Söderdalen, fastigheten Jakobsberg 2:2283 m.fl.

En detaljplan har tagits fram för Jakobsbergs södra industriområde. Planområdet ligger i Jakobsberg och avgränsas av Frihetsvägen i norr, Bällstaån i söder, Järfällavägen i väster och järnvägen i öster. Med planen avses att omvandla industriområdet till ett område med flerbostadshus, lokaler för närservice och allmänna platser. 
 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2013-01-08.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2013-01-24 15.55 • Storlek: 6.7 MB

  2. Senast ändrad: 2013-01-24 15.55 • Storlek: 126.4 kB

  3. Senast ändrad: 2013-01-24 15.55 • Storlek: 543.6 kB

  4. Senast ändrad: 2013-01-24 15.55 • Storlek: 2.4 MB

  5. Senast ändrad: 2013-01-24 15.55 • Storlek: 697.4 kB

Upp