Gå direkt till sidans innehåll

Tallbo­hov, Söder­höjden

Perspektiv södra delen, bild: Mandaworks AB

Detaljplan för Tallbohov, Söder­höjden, del av fastigheten Jakobs­berg 18:1 med flera.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 500 bostäder med parkering i garage och lokaler mot gatan, en förskoletomt samt en samlingslokal. Området ska bebyggas och samtidigt bevara delar av de natur­värden och forn­lämningar som finns i området. I norr formar bebyggelsen ett torg, som blir en samlingsplats för området.

Planområdet ligger i Tallbohov i södra Jakobsberg, mellan E18 och Snapphane­vägen. Området utgörs av delar av fastigheterna Jakobsberg 18:1 och 18:10.

Planförslaget har vunnit laga kraft den 11 juli 2017. 

Aktuella handlingar

Laga kraft

 1. Senast ändrad: 2017-07-17 15.31 • Storlek: 1.7 MB

 2. Senast ändrad: 2017-07-17 15.28 • Storlek: 6 MB

Antagande

 1. Senast ändrad: 2017-06-20 13.19 • Storlek: 821.5 kB

 2. Senast ändrad: 2017-06-20 13.19 • Storlek: 123.6 kB

Granskning

 1. Senast ändrad: 2017-03-16 08.34 • Storlek: 1.9 MB

 2. Senast ändrad: 2017-03-16 08.35 • Storlek: 6 MB

 3. Senast ändrad: 2017-03-16 08.34 • Storlek: 719.7 kB

 4. Senast ändrad: 2017-03-16 08.34 • Storlek: 27.5 kB

Utredningar - granskning

 1. Senast ändrad: 2017-03-16 08.30 • Storlek: 1.7 MB

 2. Senast ändrad: 2017-03-16 08.30 • Storlek: 5.6 MB

 3. Senast ändrad: 2017-03-16 08.30 • Storlek: 11.2 MB

 4. Senast ändrad: 2017-03-16 08.30 • Storlek: 4.3 MB

Tidigare planskeden

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2016-06-21 16.32 • Storlek: 9.3 MB

 2. Senast ändrad: 2016-06-21 16.12 • Storlek: 138.1 kB

 3. Senast ändrad: 2016-06-21 16.12 • Storlek: 1.2 MB

 4. Senast ändrad: 2016-06-21 16.12 • Storlek: 915 kB

 5. Senast ändrad: 2016-06-23 08.42 • Storlek: 384.5 kB

Utredningar - plansamråd

 1. Senast ändrad: 2016-06-21 16.17 • Storlek: 1.5 MB

 2. Senast ändrad: 2016-06-21 16.17 • Storlek: 5.4 MB

 3. Senast ändrad: 2016-06-21 16.17 • Storlek: 3.2 MB

 4. Senast ändrad: 2016-06-21 16.17 • Storlek: 2.3 MB

 5. Senast ändrad: 2016-06-21 16.18 • Storlek: 3.1 MB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2015-06-16 09.34 • Storlek: 78.4 kB

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Upp