Gå direkt till sidans innehåll

Viksjö centrum

Flygfoto över Viksjö centrum

Detaljplan för bostäder och handel i Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m.fl.

Planområdet omfattar den befintliga centrumanläggningen och delar av Viksjö torg, den västra parkeringen samt busslingan, parkeringen öster om centrum, parkområdet söder och väster om centrum samt området mellan Tegvägen och Traktorvägen.   Detaljplanen ger möjlighet att komplettera Viksjö centrumområde med ca 175 nya bostäder och ca 1750 m2 ny handel. Därutöver planeras 45-50 små lägenheter i ett vård- och omsorgsboende. Planen innebär också förändringar av torg- och parkytor. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2014-08-25.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2014-10-29 10.51 • Storlek: 2.2 MB

  2. Senast ändrad: 2014-10-29 10.49 • Storlek: 1.5 MB

  3. Senast ändrad: 2014-10-29 10.50 • Storlek: 979.9 kB

  4. Senast ändrad: 2014-10-29 10.49 • Storlek: 1.3 MB

Upp