Gå direkt till sidans innehåll

Riktlinjer för Barkarby-Skälby

Tidigare avstyckningsplaner har upphört att gälla. Läs mer om nya riktlinjerna här.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 december 2019 att anta Riktlinjer för utveckling av Barkarby och Skälby. Riktlinjerna ger en samlad överblick av hur områdena kan utvecklas på sikt i enlighet med Järfällas översiktsplan och redovisar viktiga planeringsprinciper.

Bakgrunden är att delar av tidigare avstyckningsplaner i Barkarby-Skälby (främst avstyckningsplaner från 1927) har upphört att gälla och områdena har idag en varierande grad av reglering. Förslaget och det som beslutades var:

  • Riktlinjer för utveckling av Barkarby-Skälby. För att säkerställa att varje detaljplan bidrar till målbilden för helheten har riktlinjer tagits fram. I praktiken är dessa riktlinjer en utvecklande beskrivning av den inriktning som redan gäller enligt översiktsplanen. Läs riktlinjerna här.PDF
  • Strategin för prioritering av mindre bostadsprojekt på privatägd mark revideras för att underlätta för fastighetsägare att komma till rätta med bristande detaljplanestöd. Läs strategin här.PDF
Bild visar områden som berörs av avstyckningsplanerna

Områden som berörs av avstyckningsplanerna

Vad innebär riktinjerna i praktiken?

Riktlinjerna anger en något mer utvecklande beskrivning av hur områdena kan utvecklas enligt Järfällas översiktsplan. Det är framför allt tre planeringsprinciper: småskalig stadsmässighet, bygator samt bibehållen småhus- och villakaraktär. Planeringsprinciperna utgår från områdenas förutsättningar vad bland annat gäller närhet till kollektivtrafik samt närhet till lokala huvudstråk, vilka är Skälbyvägen och Byleden-Ekvägen.

Fastigheter eller områden som berörs av någon av dessa planeringsprinciper har därför förutsättningar att antingen utvecklas något mer vid Bygator och inom området närmast Barkarby station. Alternativt att fastigheter eller områden utvecklas mer i linje med hur området ser ut idag som i principen Bibehållen småhus- och villakaraktär. Se bild nedan.

Riktlinjerna är inte juridiskt bindande men visar den utveckling som är möjlig i området.

Läs mer om vad som är möjligt i ditt bostadsområde i Riktlinjer för Barkarby-SkälbyPDF

Planeringsprinciper för Barkarby-Skälby

Bild visar planeringsprinciper för möjlig utveckling i Barkarby-Skälby

Planeringsprinciper för möjlig utveckling i Barkarby-Skälby

Senast uppdaterad: 2020-02-17

Upp