Gå direkt till sidans innehåll

Användning av offentlig mark

Du behöver ett till­stånd från polisen för all användning av all­män offentlig mark. Två slags upplåtelser är undantagna från detta; torghandels­plats och lopp­marknads­plats ansöker du om direkt till kommunen.

Mark­upplåtelser av olika slag

För att få använda offentliga platser för olika evenemang behöver du söka tillstånd hos polisen. Polisen beslutar efter ett yttrande från kommunen. Yttrandet inkluderar specifika anvisningar och krav för upp­låtelse i Järfälla kommun.

Tillstånd söks hos polisen för följande:

  • Sammankomster och evenemang till exempel valborgs­mässofirande
  • Tivoli och cirkus
  • Torgmötesplats
  • Containers och bygg­etableringar
  • Julgrans­försäljning
  • Reklamskyltar och varu­skyltning
  • Uteservering

Så förkortar du hand­läggnings­tiden

En tydlig och noga ifylld ansökan förkortar hand­läggnings­tiden. Program, skisser med mått, kartor, bygglov och foto gör att din ansökan behandlas fortare. Ring 114 14 eller sök infor­mation på polisens webbplats.

Ansök om torghandelsplats

Läs mer om hur du ansöker om torghandelsplats

Ansök om loppmarknads­plats

Läs mer om hur du ansöker om loppmarknads­plats

Taxa

Taxa för vissa upp­låtelser av offentlig plats inom Järfälla kommunPDF

Senast uppdaterad: 2020-02-26

Upp