Gå direkt till sidans innehåll

Städning av allmänna ytor

Kommunens skötsel och städning av all­männa ytor sker i huvud­sak under vår, sommar och höst. Vår­städningen startar i april, om vintern har släppt sitt grepp.

Så här städar vi

  • Parkytor nära torg städas tre gånger per vecka
  • Lekparker städas en gång per vecka
  • Lekplatser och parker med klippt gräs städas varannan vecka
  • Centrumytor städas dagligen i Jakobsberg
  • Tömning av pappers­korgar sker året runt
  • Rastplatser i natur­reservaten städas varannan dag

Naturstädnings­kampanj varje år

Varje år genomförs även en naturstädnings­kampanj där skogar och naturreservat städas. Kampanjen pågår under april.

Upp