Gå direkt till sidans innehåll

Valborgs­mässo­firande

Vill du arrangera och ta ansvar för en valborgs­mässoeld på offentlig plats? Det krävs ett tillstånd från polisen för detta. Om det är fråga om ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark, krävs normalt inget tillstånd.

Bedömning för godkännande sker ur brandsäkerhets­synpunkt, tillgänglighets­synpunkt och trafik­säkerhets­­synpunkt. Ansökan ska skickas till Polis­myndigheten i god tid före aktuell dag. Järfälla kommun tar del av ansökan och lämnar yttrande. Det är polisen som skriver tillståndet och i tillståndsbeviset står deras krav.

Anvisningar

Placering, utformning och god tillsyn är viktigt och det finns därför vissa regler och anvisningar om hur valborgs­­mässoplatsen ska utformas.

Läs brandkåren Attundas rekommendationer för valborgseldning

Järfälla kommuns anvisningarPDF

Senast uppdaterad: 2019-06-19

Upp