Gå direkt till sidans innehåll

Faktura för vatten och avlopp

Har du svårt att förstå vad som egentligen står på fakturan? Här berättar vi lite om vad texten egentligen betyder och hur faktureringen fungerar. Du är också välkommen att kontakta oss om du har funderingar rörande din faktura.

Frågor och svar om fakturan för vatten, avlopp och avfall

När kommer fakturan?

För vanliga småhushåll, mindre flerbostadshus och mindre verksamheten skickas fakturan ut fyra gånger per år, i början av mars, juni, september och december. Verksamheter med för­brukning över 700 kubik­meter per år får fakturan varje månad.

Vad påverkar kostnaden för vatten och avlopp?

Hur mycket du betalar beror normalt på din vatten­förbrukning. Det är därför viktigt att du läser av vatten­mätaren och skickar in avläsnings­kortet som du får hem­skickat en gång per år.

Om vi upptäcker stora för­ändringar i din vatten­förbrukning får du ett brev av oss. Anledningen till det är framför allt att uppmärk­samma dig på att det kan finnas en eventuell läcka på fastigheten.

Läs mer om vatten­mätaren och vatten­förbrukningen

Vad händer om jag inte har betalat fakturan?

Om fakturan inte har betalats skickas en påminnelse ut cirka 8-10 dagar efter förfallodatumet. Om fakturan inte betalas efter påminnelsen skickas en inkassofaktura där det tillkommer en kostnad på 180 kr. Dröjsmålsränta debiteras alltid och kommer på nästa ordinarie faktura.

Skulle fakturan fortfarande vara obetald efter det kommer ditt vatten att stängas av.

Ny adress? Anmäl ägarbyte till servicecenter

Om du flyttar behöver du anmäla din nya adress till oss samt lämna en slutavläsning av vatten­mätaren. Slut­avläsningen görs till­sammans med den nya ägaren på tillträde­sdagen. Slutfakturan skickas därefter till din nya adress. Kontakta oss så får du en ägarbytes­blankett.

Kontakta servicecenter

Jag har en kredit – hur får jag tillbaka pengarna?

Krediteringen regleras van­ligtvis på näst­kommande faktura. Önskar du få peng­arna utbetalda kontaktar du service­center och anger ett konto för inbetalning. Pengarna betalas tillbaka inom 2 veckor.

Jag tycker att min faktura är ovanligt hög, vad beror det på?

Under året har förmod­ligen en avläsning av vatten­mätaren gjorts. Har man ökat sin förbrukning under före­gående år syns det vid avläs­ningen genom att mätaren står på ett högre värde än vad vi har beräknat fakturan till. Det blir då en faktisk för­brukning som vi tar betalt för på näst­kommande faktura efter avläsning.

Vatten­förbrukningen beräk­nas utifrån avläsningen en gång per år. Vet man inte varför det är en ökning av vatten­förbrukningen råder vi till att göra en så kallad natt­avläsning:

  • Läs av de fyra pilarna på vatten­mätaren innan du går och lägger dig. Efter avläsning ska det inte spolas eller sättas på någon kran eller mas­kiner som förbrukar vatten.
  • På morgonen läser du av pilarna igen, innan någ­on kran eller maskin sätts på.

Krediteringen regleras van­ligt­vis på näst­kommande faktura. Önskar du få peng­arna utbetalda kontaktar du servicecenter och anger ett konto för inbetalning. Peng­arna betalas tillbaka inom 2 veckor.

Min förbrukning är hög på grund av att jag har haft en vatten­läcka som nu är åtgärdad, vad gör jag nu?

Efter att läckan är åtgärdad lämnar du en ny avläsning till service­center och en ny års­förbrukning beräknas.

Vad betyder upp­gifterna på min faktura?

Anläggnings­nummer

Normalt är varje fastighet en egen anläggning med ett unikt anläggnings­nummer.

Mätarnummer

Varje vattenmätare har ett eget nummer, vilket står på locket på vatten­mätaren.

Senaste avläsning

Din vatten­förbrukning ligger till grund för storleken på din faktura. Vatten­förbrukningen beräknas utifrån senaste mätar­avläsningen.

Årsförbrukning

För att underlätta för dig att se hur din vatten­förbrukning förändras finns en beräknad års­förbrukning som är uträknad utifrån de två senaste av­läsningarna. Som ny­inflyttad antas en års­förbrukning på 250 kubik­meter.

Förbrukning

Översta raden talar om till vilken mätar­ställning fakturan innan var beräknad utifrån och är också den förbrukning ni redan har betalat för.

Den undre raden är vad mätaren beräknas stå på vid fakturans förfallo­datum. Beräknad står det för att mätar­ställningen är beräknad utifrån din års­förbrukning. Det är alltid bra att titta på mätar­ställningen på förfallo­datumet för att se att det stämmer någorlunda. Är av­vikelsen stor kan det vara bra att lämna in en ny mätar­ställning till oss så kan justering göras till nästa faktura.

Fast avgift

En fast avgift tas ut för kostnaden för vatten­mätaren. Avgiften beror på vatten­mätarens storlek.

Tomtyta dagvatten

Kostnaden för att avleda regn och smältvatten från fastigheter och gator.  

Senast uppdaterad: 2018-03-19

Upp