Gå direkt till sidans innehåll

Avlopps­vatten

Avloppsvatten är ett samlings­namn för spill- och dagvatten. Avlopps­vattnet från hushåll kallas spill­vatten och består bland annat av för­brukat vatten från toaletter, duschar, tvätt- och disk­maskiner. Spill­vatten kan också komma från verksamheter och industrier. Dag­vatten kallas det vatten som rinner av från gator och annan mark efter regn och snö­smältning.

Spillvatten leds bort och renas i avlopps­renings­verk

När dricks­vattnet har använts rinner det ut i avloppet och kallas då för spill­vatten. Spill­vattnet leds via lednings­nät och pump­stationer till ett avlopps­renings­verk där vattnet renas innan det släpps ut i Östersjön. Prover tas för att kontrollera att renings­kraven uppfylls. Vid renings­processen bildas ett närings­rikt slam som kan användas som gödning och jord­förbättring.

I Järfälla leds det mesta av spill­vattnet till Stockholm vattens avlopps­reningsverk i Bromma. Spill­vattnen från Järfällas norra delar leds istället via en stor tunnel till Käppala­verket på Lidingö.

Här kan du läsa mer om hur vi under­håller vårt avlopps­lednings­nät

Släng inga sopor i avloppet

Att spola ner skräp och andra saker i avloppet kan medföra problem både för dig själv och för vår miljö. Föremål kan orsaka stopp i dina egna ledningar samt innebära problem på avlopps­renings­verken. Giftiga ämnen och metaller kan störa renings­processen på avlopps­renings­verken och rinner dessutom ofta vidare ut i våra vatten­drag där vi ska bada och fiska och där vi kanske till och med hämtar vårt dricks­vatten.

Saker du inte får slänga i avloppet är bland annat:

  • Tops, bindor, tamponger, kondomer, snus, bomulls­tussar, städdukar och kattsand ska kastas i restavfallet.
  • Läkemedel ska lämnas in till ett apotek.
  • Farligt avfall, exempelvis foto­kemikalier, färg­rester, lösnings­medel och oljor ska lämnas in på en återvinnings­station.
  • Matfett kan orsaka stopp i avlopps­ledningarna då det stelnar. Flytande mat­oljor ska samlas upp i en pet­flaska eller likande och kastas i rest­avfallet. Fast fett kastas direkt i restavfallet. ​

Dagvatten

Dagvatten är ett samlings­namn för regn-, smält- och spol­vatten som avleds från tak, gator, parkeringar och andra hård­gjorda ytor. Dag­vattnet kan ofta bli kraftigt förorenat av oljor och andra föroreningar som finns på marken. Föroreningarna följer sedan med vattnet ut till när­liggande vatten­drag där det kan ställa till problem.

För att inte dagvattnet ska förorena våra vatten­drag eller orsaka över­svämning arbetar Järfälla kommun med att anlägga nya dammar för rening av dagvatten samt för att förebygga över­svämning. Men för att minska belast­ningen på våra vattendrag måste alla hjälpa till. Hjälp oss genom att exempelvis tvättar bilen där tvätt­vattnet tas omhand istället för på gatan. Du kan också tänka på att minimera förbrukningen av kemikalier i din trädgård.

Här kan du läsa mer om dagvatten

Upp