Gå direkt till sidans innehåll

Alg­blomning

De senaste åren har det förekommit alg­blomning runt om i Mälaren. Beroende på bland annat vind­riktningen kan alger samlas på bad­stränd­erna och göra bad­vattnet otjänligt. När alg­blomning upp­täcks sätts varnings­skyltar upp vid be­rörda bad.

Om badvattnet är grönt och ogenom­skinligt

  • Undvik att bada i vattnet då detta kan leda till allergiska reaktioner, diarré och kräkningar. Detta gäller i första hand små barn som ofta får kallsupar och leker i strand­kanten där algerna koncentreras. Även personer med känslig hud eller lever­sjukdom bör vara försiktiga.
  • Drick inte algrikt vatten. Alg­gifterna förstörs inte vid kokning.
  • Se till att hundar och andra husdjur inte kommer i kontakt med vattnet.

Algerna kan snabbt förflyttas till nya platser och i Järfälla utfärdas därför inga "bad­förbud". Du får  själv bedöma om det är mycket alger i vattnet. Halterna av alger och deras gifter kan vara höga på morgonen om det varit lugnt under natten.

I Sverige orsakas de flesta alg­blomningar av de blågröna algerna. Detta sker främst under perioden midsommar - september, när vatten­temperaturen ligger mellan +15°C och +23°C. Blågröna alger kan bilda toxiner, ämnen som är giftiga både för människor och djur. En alg­blomning visar att sjön är i obalans, främst orsakat av övergödning från om­givningen.

Upp