Gå direkt till sidans innehåll

Dricks­vatten

För mindre än två öre per liter levererar vi ett dricks­vatten av hög kvalitet direkt hem till dig, och då ingår även bort­ledning och rening av det vatten du för­brukat.

Vattnet i kranen kommer från Mälaren

Vattnet vi levererar hem till dig är när­producerat och håller en hög kvalitet. Vattnet tas från Mälaren och renas på Norrvattens vattenverk vid Görväln här i Järfälla. Prov­tagning utförs både på vatten­verket och på vårt kommunala ledningsnät för kontrollera att vattnet uppfyller Livsmedels­verkets krav.

Här kan du läsa mer om vatten­­kvaliteten i Järfälla

Bara det kalla vattnet är ett livs­medel

Det är viktigt att tänka på att det endast är det kalla vattnet som räknas som livsmedel och omfattas av Livs­medels­verkets föreskrifter. I ett varmt vatten ökar risken för bakterie­tillväxt och utfällning av till exempel koppar. Använd därför aldrig det varma kran­vattnet eller vatten som stått stilla länge i ledningarna till mat eller dryck, särskilt inte för att bereda välling eller moders­mjölks­ersättning.

Skydda ditt vatten

För att bibehålla den goda vatten­kvaliteten måste vi tillsammans värna om Mälarens vatten. För att minska risken att vattnet förorenats har Norrvatten till­sammans med Stockholm vatten tagit fram ett vatten­skyddsområde för Östra Mälaren. Detta innebär att det finns bestämmelser om vad du som privat­person eller verksamhets­utövare får göra i närheten av vatten­täkten. I Järfälla omfattas bland annat delar av Kallhäll, Stäket och Viksjö av vatten­skydds­området.

Här kan du hitta mer information om Östra Mälarens vatten­skydds­område

Upp