Gå direkt till sidans innehåll

För dig som har egen brunn

Har du en egen grävd eller borrad brunn har du ansvar för din brunn. Du bör med jämna intervaller kontrollera vatten­kvaliteten. Inläckage av ytvatten eller avlopps­påverkan ger sämre vatten och kan orsaka sjukdomar.

Behöver du råd och infor­mation om vatten­täktens skötsel, prov­tagning och tolkning av analys­resultat, kontakta oss.

Läs mer om kontroll av vattenkvaliteten på Livsmedelverkets och på Sveriges geologiska under­söknings webbplatser.

Grund­vatten­täkt i Lund och Uddnäs

Inom Lund och Udd­näs krävs tillstånd för att inrätta och an­vända en ny anlägg­ning för grund­vatten­täkt.

Befintliga anläggningar för grund­vattentäkt inom samma område ska anmälas till kommunen. Kontakta oss för mer information, på telefon 08‑580 285 00.

Upp