Gå direkt till sidans innehåll

För dig som har egen brunn

Har du en egen grävd eller borrad brunn har du ansvar för din brunn. Du bör med jämna intervaller kontrollera vatten­kvaliteten. Inläckage av ytvatten eller avlopps­påverkan ger sämre vatten och kan orsaka sjukdomar.

Behöver du råd och infor­mation om vatten­täktens skötsel, prov­tagning och tolkning av analys­resultat, kontakta oss.

Läs mer om kontroll av vattenkvaliteten på Livsmedelverkets och på Sveriges geologiska under­söknings webbplatser.

Grund­vatten­täkt i Lund och Uddnäs

Inom Lund och Udd­näs krävs tillstånd för att inrätta och an­vända en ny anlägg­ning för grund­vatten­täkt.

Befintliga anläggningar för grund­vattentäkt inom samma område ska anmälas till kommunen. Kontakta oss för mer information, på telefon 08‑580 285 00.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp