Gå direkt till sidans innehåll

Vatten­lednings­nät

I Järfälla finns cirka 250 000 meter kommunala dricks­vatten­ledningar ned­grävda i marken. Ledningarna förser kommunens invånare med dricksvatten och det är därför viktigt att ledningarna under­hålls och byts ut när de blir gamla.

Underhåll av vatten­lednings­nätet

Varje år utförs läck­sökning på hela lednings­nätet, där man genom speciellt framtagen utrustning kan lyssna sig fram till läckor. Alla läckor som hittas på det kommunala vatten­lednings­nätet åtgärdas omgående. Hittas en läcka på en privat ledning kontaktas fastighets­ägaren och ombeds laga läckan inom tre månader.

Ibland uppkommer akuta läckor som gör att vissa fastigheter blir utan vatten. Då får vår drift­entreprenör åka ut akut och laga läckan. Om reparations­åtgärderna riskerar att dra ut på tiden ser vi till att det finns vatten att hämta i närheten.

För att förebygga vatten­läckor och andra problem som kan uppstå på lednings­nätet dokumenteras alla drift­störningar. Dokumentationen användas för att se om det finns områden som har åter­kommande drift­störningar där mer omfattande åtgärder behövs. Dessa områden läggs in i en prioriterad åtgärds­lista.

Förutom att reparera och byta ut gamla ledningar arbetar vi också med att bygga helt nya ledningsnät inom nya bostads­områden.

Upp