Gå direkt till sidans innehåll

Samlad information med anledning av coronaviruset

Se aktuell information kring hur covid-19 påverkar kommunala verksamheter.

Detta gäller kring vaccination av covid-19

Vaccinering av barn 12-15 år

Alla elever från 12-15 år, (barnet måste ha fyllt 12 år), kommer att erbjudas vaccination mot covid-19 i skolans lokaler. Samtycke kommer att krävas från båda vårdnadshavarna. Järfälla samarbetar med Länsstyrelsen och Region Stockholm i dessa frågor. Så fort vi har information om när det kommer att ske och hur det praktiskt ska gå till kommer vi informera om det. Redan nu finns det möjlighet för barn 12-15 år att boka tid på vaccinationsmottagningar via appen alltid öppet eller telefonbokningen.

Det är 1177 Vårdguiden som ansvarar för vaccineringen. Det är både frivilligt och kostnadsfritt att vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer om vaccinationen i Region Stockholm - 1177 Vårguiden

Läs mer om vaccination för barn och unga - 1177 Vårdguiden.

Vaccination against covid-19 in other languages - 1177 Vårdguiden

Aktuellt inom våra verksamheter

Äldreboenden och besök

Det är möjligt att besöka närstående på alla privata och kommunala äldreboenden i Järfälla.

Vi fortsätter att göra allt för att hindra smittspridning bland äldre. Därför är det viktigt att varje besök planeras väl och att du som närstående funderar på om ditt besök är absolut nödvändigt.

Överväg alltid om ni istället kan träffas utomhus eller via videosamtal. Personalen på boendet kan berätta mer om vilka möjligheter som finns.

Om smittläget skulle ändras kan även rutiner och möjlighet till besök ändras – vi följer direktiv från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Smittskydd Stockholm.

Rutiner när du vill besöka närstående på äldreboende

Videosamtal på äldreboenden

Nu kan du ringa videosamtal via Facetime eller Jitsi meet. Kontakta äldreboendet för att boka in ett samtal med din närstående.

Klicka här för beskrivning för Facetime (iPhone, iPad) Pdf, 575.3 kB.

Klicka här för beskrivning för Jitsi meet (dator) Pdf, 381.3 kB.

Klicka här för beskrivning för Jitsi meet (android) Pdf, 194.9 kB.

Hemtjänsten

Hur arbetar personalen för att motverka smittspridning inom hemtjänsten/boenden?

Inom Järfälla kommuns hemtjänst ska berörd utförare följa de direktiv och rutiner som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm har upprättat för att garantera patientsäkerheten.

Personalen ska följa de hygienrutiner som alltid gäller för att förebygga vårdrelaterade infektioner i kommunens verksamheter. Dessa rutiner innebär att personalen tvättar händerna med tvål och vatten, använder arbetskläder, skyddshandskar och skyddsprodukter vid rätt tillfälle.

Seniorträffarna arrangerar aktiviteter igen

Se veckans aktiviteter på seniorträffarna här

Kommunens allmänna restauranger

Kärnmakaren och Ikaros har öppnat serveringen. För dig som är över 65 år med behov av stöd går det fortfarande att köpa med sig matlåda.

Läs mer om kommunens allmänna restauranger

Behöver du hjälp med inköp?

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer erbjuder kommunen inte längre hjälp med inköp och apoteksärenden. Om du fortfarande har behov av hjälp så ska du ta kontakt med en biståndshandläggare via servicecenter:

Telefon 08-580 285 00

E-post: kontakt@jarfalla.se

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamheten öppen med vissa anpassningar. Kontakta personalen för mer information.

Läs mer om dagverksamhet för äldre

Järfälla dagliga sysselsättning är öppen

Läs mer om daglig sysselsättning vid funktionsnedsättning

LSS-boenden – avstå besök om du känner dig sjuk

Besök inte närstående om du känner dig sjuk eller förkyld, även om symtomen är milda.

Förskolor och skolor

Har ditt barn symtom?

Om ditt barn har symtom som feber, hosta, snuva, ont i halsen och/eller problem med luftvägar ska barnet stanna hemma. Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola gällande Covid-19

Järfälla gymnasium

Järfälla gymnasium håller öppet och följer de allmänna råd som gäller.

Järfälla lärcentrum

Komvux och SFI fortsätter med klassundervisning. Lärvux verksamhet pågår i vanlig ordning. Köksutbildningarna fortsätter med klassundervisning men delar upp elever i mindre grupper där möjligheten finns. Komvux tillämpar vissa digitala inslag i sin undervisning, endast vissa moment av kursen, vid behov. I övrigt återgår vi helt och hållet till klassrumsundervisning. Vi erbjuder inte distansundervisning.

Läs mer på Lärcentrums webbplats

Fritid och kultur

Kommunens kultur- och fritidsverksamheter håller öppet och följer de allmänna råd som gäller.

Järfälla kulturskola

Kulturskolan har öppnat verksamheten och följer de allmänna råd som gäller.

Läs mer på Kulturskolans sida

Bibliotek

Järfälla bibliotek har återgått till vanliga öppettider och verksamhet.

Se Järfälla biblioteks öppettider

Idrotts- och träningsanläggningar

Idrottsanläggningarna inne och ute är öppna.

Fritidsgårdar

Ung Fritid har öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Information om Ung Fritids lokaler och öppettider

Aktuell information och rådgivning från ansvariga aktörer

Dela endast bekräftad information. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Krisinformation.se

Samlad information från ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se - om coronaviruset

Informationsnumret 113 13

Har du frågor om coronviruset utan att ha symtom ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Ring 113 13

Information in other languages

You can find information about coronavirus in English, Arabic, Dari, Finnish, Chinese and other languages on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp