Elevhälsa

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kun­skaps­utveckling och personliga utveck­ling. Elevhälsan ska därför främst arbeta utifrån ett före­byggande och hälso­främjande perspektiv. Förutom den dagliga kontakten med lärare och annan skol­personal ska alla elever i Järfällas skolor ha tillgång till skol­sköterska, skol­läkare, psykolog, kurator och special­pedagog.

Medicinska insatser

Elevhälsans medicinska insatser tar över efter barn­hälso­vården när eleven börjar i skolan. Skol­sköterskan och skol­läkaren arbetar före­byggande, följer elevens hälso­utveckling och erbjuder regel­bundna hälso­under­sökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs.

Du kan också på eget initiativ kontakta skol­sköterskan. Skol­sköterskan når du på din skola. Kontakt med skol­läkaren förmedlas av skol­sköterskan.

Stöd till förskola och skola

För barn och elever som är i behov av särskilda insatser finns tillgång till personal med special­pedagogisk kompetens. Det är rektorn/för­skole­chefen som söker dessa insatser hos Järfälla Barn- och elevhälsa.

Läs mer om barn- och elevstöd

Elevhälsa på gymnasie­skolan

På gymnasie­skolan ansvarar varje rektor för att det finns skol­hälsovård och övrig elev­hälsa som kurator, special­pedagoger med mera.

Läs mer på respektive skolas webbplats

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Använd webbläsarens inställningar om du inte vill lagra kakor i din webbläsare. Vad är kakor?