Gå direkt till sidans innehåll

Elevhälsa

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kun­skaps­utveckling och personliga utveck­ling. Elevhälsan ska därför främst arbeta utifrån ett före­byggande och hälso­främjande perspektiv. Förutom den dagliga kontakten med lärare och annan skol­personal ska alla elever i Järfällas skolor ha tillgång till skol­sköterska, skol­läkare, psykolog, kurator och special­pedagog.

Medicinska insatser

Elevhälsans medicinska insatser tar över efter barn­hälso­vården när eleven börjar i skolan. Skol­sköterskan och skol­läkaren arbetar före­byggande, följer elevens hälso­utveckling och erbjuder regel­bundna hälso­under­sökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs.

Du kan också på eget initiativ kontakta skol­sköterskan. Skol­sköterskan når du på din skola. Kontakt med skol­läkaren förmedlas av skol­sköterskan.

Stöd till förskola och skola

För barn och elever som är i behov av särskilda insatser finns tillgång till personal med special­pedagogisk kompetens. Det är rektorn/för­skole­chefen som söker dessa insatser hos Järfälla Barn- och elevhälsa.

Läs mer om barn- och elevstöd

Elevhälsa på gymnasie­skolan

På gymnasie­skolan ansvarar varje rektor för att det finns skol­hälsovård och övrig elev­hälsa som kurator, special­pedagoger med mera.

Läs mer på respektive skolas webbplats

Senast uppdaterad: 2020-02-19

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp