Gå direkt till sidans innehåll

Special­kost

Barn, elever och personal inom förskola, förskole­klass och skola som på grund av medicinska skäl behöver individuellt tillrättalagd mat erbjuds specialkost och ska fylla i ett kostintyg. Kostintyg med bifogat läkarintyg lämnas till förskolechef eller kökschef.

Senast uppdaterad: 2020-02-19

Upp