Gå direkt till sidans innehåll

Fritids­klubb

Fritidsklubben är öppen för alla barn i årskurs 4-6 mellan kl. 13.00-17.00 alla skoldagar och 09.00-17.00 på lovdagar.

Fritids­klubbar finns på alla kom­mun­ala skolor som har årskurs 4, 5 och/eller 6. Öppen fritids­klubbs­verksam­het finns också på Vittra i Jakobsberg och Montessori­skolan Växthuset.

Fritidsklubben har inte någon morgonverksamhet. Kom ihåg att vi ansvarar för barnen under den tid de vistas hos oss. Vi ansvarar inte för att barnen kommer till oss, eller går hem en viss tid.

Anmälan och uppsägning

Du som bor där barnet är folkbokfört anmäler ditt barn till fritidsklubb. Från och med den 1 januari 2019 behöver du inte längre anmäla ditt barn till fritidsklubben varje termin, det räcker att du gör det en gång. Därefter har du kvar platsen fram tills det att du säger upp den. Klubbplaceringen följer med vid byte av skola. 

Uppsägning av plats måste registreras senast 1 månad innan ny terminsstart. I annat fall debiteras du även för nästkommande termin.

Anmäl eller säg upp plats (e-tjänst)

För att använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

Avgift

Fritidsklubb kostar 600 kronor per termin oavsett vilken inkomst du har eller när ditt barn börjar under terminen. I avgiften ingår kostnad för material, mellan­mål och lunch på lovdagar.

Du kan betala avgiften via autogiro genom att klicka härPDF eller via e-faktura (anmälan görs via din internetbank). Avgiften åter­betalas inte.

På väg att flytta till Järfälla?

Då behöver du lämna dina kontaktuppgifter samt bostadskontrakt (hyreskontrakt, köpekontrakt eller inneboendeintyg) i e-tjänsten Flytta till Järfälla - söka plats till fritidshem/­klubb

Folkbokförd i annan kommun, men vill ha plats i Järfälla

Om du vill ha en plats hos oss, men är (och kommer fortsätta vara) folkbokförd i en annan kommunPDF

Folkbokförd i Järfälla, men vill ha plats i annan kommun

Om du är folkbokförd i Järfälla, men vill ha plats i en annan kommunPDF

Fritidsklubb på fritidsgård

Om fritids­klubben drivs av en fritidsgård får även årskurs 6-elever gå till fritids­gården på efter­middagarna på samma villkor som övriga elever på skolan. Det inne­bär att familjen inte behöver anmäla barnet till fritids­klubb eller betala termins­avgiften. Mellan­mål får barnet då köpa till själv­kostnads­pris. På skol­loven är fritids­gården öppen endast för anmälda (betalande) barn.

Skuld till kommunen

Om du trots påminnelse inte betalar avgiften överförs ärendet till inkasso. Barn kan stängas av från sin plats på grund av bristande betalning. Familj som har en skuld till kommunen kan inte få plats såvida det inte föreligger särskilda skäl enligt Skollagen kapitel 8, 7§ och kapitel 14, 6§.

För frågor kontakta Järfälla kommuns servicecenter telefon 08-580 285 00 eller kontakt@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2020-02-19

Upp