Gå direkt till sidans innehåll

Grund­sär­skola

För elever som inte når upp till grundskolans kunskaps­mål på grund av en utvecklings­störning.

Utbildningen i grund­sär­skolan har en egen läroplan och kan erbjudas i samlad grund­särskole­klass eller som integrerad i grundskolan. Grund­sär­skolans klasser finns på ett antal skolor i Järfälla.

Innan en elev tas emot i grundsär­skolan görs alltid en utredning. Då kartläggs elevens behov, med hjälp av en psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social bedömning. Det är rektor som ansvarar för att hela utredningen görs och att hålla dig som vårdnads­havare uppdaterad i processen. Rektor ansöker tillsammans med dig som vårdnadshavare om skolgång i grund­sär­skolan för ditt barn. Pedagog­konsulten för grundsärskolan i Järfälla kommun är den som sedan fattar beslut om en elev ska tas emot i grundsärskolan.

Om du har frågor om sär­skolan som skolform och rutiner för mottagande i särskolan kan du vända dig till kommunens pedagog­konsult via vårt servicecenter.

Senast uppdaterad: 2018-09-21

Upp