Gå direkt till sidans innehåll

Grund­sär­skola

För elever som inte når upp till grundskolans kunskaps­mål på grund av en utvecklings­störning.

Innan en elev tas emot i grundsär­skolan görs alltid en utredning. Då kartläggs elevens behov, med hjälp av en psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social bedömning. Det är rektor/förskole­chef som ansvarar för att hela utredningen görs och att hålla dig som vårdnads­havare uppdaterad i processen. Rektor/förskole­chef ansöker tillsammans med dig som vårdnadshavare om skolgång i grund­sär­skolan för ditt barn. Pedagog­konsulten för grundsärskolan i Järfälla kommun kan infor­mera mer och är den som sedan fattar beslut om en elev ska tas emot i grundsärskolan och läsa efter den läroplanen.

Utbildningen i grund­sär­skolan kan erbjudas i samlad grund­särskole­klass eller som integrerad i grundskolan. Grund­sär­skolans klasser finns på ett antal skolor i Järfälla.

Om du har frågor om sär­skolan som skolform och rutiner för mottagande i särskolan kan du vända dig till kommunens pedagog­konsult.

Eleverna har rätt att gå i en fristående grund­särskola om det finns ett beslut om det från hem­kommunen.

Senast uppdaterad: 2018-09-21

Upp