Innehåll

Grund­sär­skola

För elever som inte når upp till grundskolans kunskaps­mål på grund av en utvecklings­störning.

Utbildningen i grund­sär­skolan har en egen läroplan och kan erbjudas i samlad grund­särskole­klass eller som integrerad i grundskolan. Grund­sär­skolans klasser finns på ett antal skolor i Järfälla.

Innan en elev tas emot i grundsär­skolan görs alltid en utredning. Då kartläggs elevens behov, med hjälp av en psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social bedömning. Det är rektor som ansvarar för att hela utredningen görs och att hålla dig som vårdnads­havare uppdaterad i processen. Rektor ansöker tillsammans med dig som vårdnadshavare om skolgång i grund­sär­skolan för ditt barn. Pedagog­konsulten för grundsärskolan i Järfälla kommun är den som sedan fattar beslut om en elev ska tas emot i grundsärskolan.

Om du har frågor om sär­skolan som skolform och rutiner för mottagande i särskolan kan du vända dig till kommunens pedagog­konsult via vårt servicecenter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp