Gå direkt till sidans innehåll

Berghem­skolan

Berghemskolan är en skola där vi bejakar och tar tillvara alla människors olikheter. Alla har möjlighet att, med glädje och lust, utvecklas utifrån sin egen förmåga i en bra och trygg arbets­miljö. Eleverna ska möta framtiden med tillförsikt. Vi skapar förutsätt­ningar för barnen att förvärva kunskaper och färdigheter genom kritiskt tänkande och eget ansvar.

Kontakt

Expedition
08-580 295 39
08-580 294 08

Blixtvägen 28-30
177 70 Järfälla

Tillförordnad rektor

Lotta Eriksson
08-580 294 50
lise-lotte.eriksson@jarfalla.se

Välkommen till Berghemskolan!

På grund av rådande omständigheter kommer vi tyvärr inte att kunna ta emot våra blivande föräldrar på öppet hus som vi brukar och önskar. Men här hittar du en liten film om vår fina skola som berättar om oss, våra lokaler och om hur det är att vara elev här. Mycket nöje!

Dags för skolval 2021

Nu är det dags att önska skola inför höstterminen 2021. Länk till skolvalet hittar du här nedanför:

Till skolvalet (e-tjänst)

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
08-580 282 05

Tillförordnad biträdande rektor
08-580 245 14

Skolsköterska
08-580 294 20

Skolkurator
08-580 245 27
08-580 285 27

Skolpsykolog
08-580 290 13

Vaktmästare
08-580 298 65

Förskoleklasserna
Blå gården och Rosengården
08-580 282 09

Röda gården årskurs 1
08-580 282 16

Röda gården årskurs 2
08-580 281 31

Gröna gården årskurs 3
Fritidshem årskurs 3 (på gröna gården)
08-580 290 74

Blå gården årskurs 4-5
08-580 294 17

Fritidsklubb årskurs 4-5 (på gröna gården)
08-580 293 32

Fakta

  • Kommunal F-6-skola i Jakobsberg
  • Antal elever: 284[1]
  • [1] Oktober 2020

Berghemskolan är en kommunal grundskola med elever från förskoleklass till skolår 5. Vi är 12 klasser med två klasser per årskurs.

Vi har fritidshem knutna till varje klass, från förskoleklass till skolår 3 och en fritidsklubb för elever i skolår 4-5.

Vi är en skola där vi bejakar och tar tillvara alla människors olikheter. Alla har möjlighet att, med glädje och lust, utvecklas utifrån sin egen förmåga i en bra och trygg arbetsmiljö. Eleverna ska möta framtiden med tillförsikt. Vi skapar förutsättningar för eleverna att förvärva kunskaper och färdigheter genom kritiskt tänkande och eget ansvar.

Arbete med elevinflytande

Elevinflytande

Elever och lärare hjälps åt att tillsammans utforma miljö och arbetssätt för att uppnå bästa möjliga förutsättningar. Eleven skall ges möjlighet att kunna tycka till om undervisningen och utbildningen samt den egna arbetsmiljön. Det är viktigt att eleverna är med i och blir medvetna om den demokratiska processen runt olika beslut. Att eleverna ska ha inflytande och påverkansmöjligheter gäller i det dagliga, enskilda arbetet liksom i större, gemensamma frågor, i överensstämmelse med uppdraget i skollagen och läroplanen.

Klassråd

Klassråd är ett forum för klassen att ta upp, informera om eller diskutera aktuella saker som berör dem. De leds av en vald ordförande. Frågor som kan beröra fler kan sedan föras vidare via klassens representanter till andra forum.

Elevråd

Elevrådet i årskurs 1-5 träffas minst en gång per månad och utgörs av representanter som är valda av eleverna. Där behandlas frågor som kommer från klassråden, väckta av elever eller frågor från skolledning och personal. Elevrådet fungerar som länk mellan elever och skolledning.

Föräldrainflytande

För oss är ett nära samarbete med föräldrarna mycket viktigt. Det sker, förutom den dagliga kontakten, på flera olika sätt. För att förtydliga ansvarsfördelningen mellan skolan, eleverna och hemmet har vi tagit fram ett förväntansdokument.

Vision och värdegrund

Vår vision

Berghemskolan har väl integrerade verksamheter. Eleverna får pröva på olika sätt att utveckla sitt lärande och känna att de duger.

Föräldrarna är nöjda med sitt val av vår skola, där eleverna är trygga och det finns kompetent personal.

Personalen mår bra och har möjligheter att utvecklas i arbetet.

Vår värdegrund

Här har alla lika värde, därför värdesätter vi:

  • God kamratskap genom att bry oss om varandra och hjälpa varandra
  • Allas trygghet genom att lyssna på varandra och värna om god sammanhållning
  • Respekt genom att visa hänsyn och vara rädda om varandra
  • Ansvar genom att stå för våra handlingar och kunna vara med och bestämma

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp