Gå direkt till sidans innehåll

Vattmyra­skolan

Vattmyraskolan är en kommunal grund­skola med ca 320 elever från förskole­klass till skolår 5. Vi finns i norra Jakobs­berg, i ett lugnt område med närhet till naturen. De flesta eleverna kommer från när­området som består av blandad bebyggelse.

Kontakt

Expedition
08-580 295 39
08-580 294 08

Hästskovägen 40
177 39 Järfälla

Rektor

Lotta Eliasson
08-580 290 53
lotta.eliasson@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
08-580 282 05

Skolsköterska
08-580 294 20

Skolkurator
08-580 245 27
08-580 285 27

Skolpsykolog
08-580 290 13

Vaktmästare
08-580 289 46

Smaragden
Förskoleklasserna och jouravdelning

08-580 294 48

Topasen årskurs 1
08-580 294 12

Diamanten årskurs 2
08-580 290 67

Rubinen årskurs 3
08-580 290 60

Kärleken Opalen årskurs 4-5
Opalen 
Fritidsklubb
08-580 290 75

Fakta

  • Kommunal F-5-skola i Jakobsberg
  • Antal elever: 300[1]
  • Antal elever per lärare: 14,8 (omräknat till heltidstjänster)[1]
  • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 89 %[1]
  • Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan: 88 %[2]
  • Elever i årskurs 5 som är nöjda med skolan som helhet: 81 %[2]
  • [1] Skolverket, oktober 2018
  • [2] Skolinspektionen, 2018

Vi är 14 klasser och har fritidshem knutna till varje klass, från förskoleklass till skolår 3 och en fritidsklubb för elever i skolår 4-5.

Skolan är organiserad i arbetslag. Personalen i arbetslaget har tillsammans ansvar för elevernas hela dag. Som stöd för arbetslagens arbete finns flera olika grupper på skolan som ansvarar för utveckling av olika områden.

Arbete med elevinflytande

Elevinflytande

Elever och lärare hjälps åt att tillsammans utforma miljö och arbetssätt för att uppnå bästa möjliga förutsättningar. Eleven skall ges möjlighet att kunna tycka till om undervisningen och utbildningen samt den egna arbetsmiljön. Det är viktigt att eleverna är med i och blir medvetna om den demokratiska processen runt olika beslut. Att eleverna ska ha inflytande och påverkansmöjligheter gäller i det dagliga, enskilda arbetet liksom i större, gemensamma frågor, i överensstämmelse med uppdraget i skollagen och läroplanen.

Klassråd

Klassråd är ett forum för klassen att ta upp, informera om eller diskutera aktuella saker som berör dem. De leds av en vald ordförande. Frågor som kan beröra fler kan sedan föras vidare via klassens representanter till andra forum.

Elevråd

Elevrådet i årskurs 1-5 träffas minst en gång per månad och utgörs av representanter som är valda av eleverna. Där behandlas frågor som kommer från klassråden, väckta av elever eller frågor från skolledning och personal. Elevrådet fungerar som länk mellan elever och skolledning.

Föräldrainflytande

För oss är ett nära samarbete med föräldrarna mycket viktigt. Det sker, förutom den dagliga kontakten, på flera olika sätt. För att förtydliga ansvarsfördelningen mellan skolan, eleverna och hemmet har vi tagit fram ett förväntansdokument.

Senast uppdaterad: 2019-10-09

Upp