Innehåll

Vattmyra­skolan

Vattmyraskolan är en kommunal grund­skola med ca 320 elever från förskole­klass till skolår 6. Vi finns i norra Jakobs­berg, i ett lugnt område med närhet till naturen. De flesta eleverna kommer från när­området som består av blandad bebyggelse.

Kontakt

Expedition
08-580 294 08

Hästskovägen 40
177 39 Järfälla

Rektor

Lotta Eriksson
08-580 294 50
lise-lotte.eriksson@jarfalla.se

Dags för skolval 2022

Nu är det dags att önska skola inför höstterminen 2022. Länk till skolvalet hittar du här nedanför:

Till skolvalet (e-tjänst)

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
08-580 245 14

Skolsköterska
08-580 284 96

Skolkurator
08-580 285 27

Skolpsykolog Frida Ramström
08-580 297 56

Vaktmästare
08-580 289 46

Förskoleklass Rubinen
08-580 290 60

Diamanten årskurs 1
08-580 290 67

Smaragden årskurs 2 & Jouravdelning
08-580 294 48

Topasen årskurs 3
08-580 294 12

Kärleken Opalen årskurs 4-6
Opalen 
Fritidsklubb
08-580 290 75

Digital informationsträff inför skolvalet 2022

Den 27 januari klockan 18:00 är du som ska önska skola till förskoleklass inför höstterminen 2022 välkommen till en informationsträff digitalt. Anmäl att du kommer via formuläret.

En länk kommer att skickas med e-post inför den digitala infoträffen, så det är viktigt att du skickar en korrekt e-postadress. Om någon saknar länk den 26 januari trots anmälan kan man skicka ett mail till:karin.dockery@jarfalla.se

Anmälan till informationsträff 27 januariFakta

  • Kommunal F-6-skola i Jakobsberg
  • Antal elever: 385[1]
  • [1] Oktober 2020

Vi är 17 klasser och har fritidshem knutna till varje klass, från förskoleklass till skolår 3 och en fritidsklubb för elever i skolår 4-6.

Skolan är organiserad i arbetslag. Personalen i arbetslaget har tillsammans ansvar för elevernas hela dag. Som stöd för arbetslagens arbete finns flera olika grupper på skolan som ansvarar för utveckling av olika områden.

Arbete med elevinflytande

Elevinflytande

Elever och lärare hjälps åt att tillsammans utforma miljö och arbetssätt för att uppnå bästa möjliga förutsättningar. Eleven skall ges möjlighet att kunna tycka till om undervisningen och utbildningen samt den egna arbetsmiljön. Det är viktigt att eleverna är med i och blir medvetna om den demokratiska processen runt olika beslut. Att eleverna ska ha inflytande och påverkansmöjligheter gäller i det dagliga, enskilda arbetet liksom i större, gemensamma frågor, i överensstämmelse med uppdraget i skollagen och läroplanen.

Klassråd

Klassråd är ett forum för klassen att ta upp, informera om eller diskutera aktuella saker som berör dem. De leds av en vald ordförande. Frågor som kan beröra fler kan sedan föras vidare via klassens representanter till andra forum.

Elevråd

Elevrådet i årskurs 1-6 träffas minst en gång per månad och utgörs av representanter som är valda av eleverna. Där behandlas frågor som kommer från klassråden, väckta av elever eller frågor från skolledning och personal. Elevrådet fungerar som länk mellan elever och skolledning.

Föräldrainflytande

För oss är ett nära samarbete med föräldrarna mycket viktigt. Det sker, förutom den dagliga kontakten, på flera olika sätt. För att förtydliga ansvarsfördelningen mellan skolan, eleverna och hemmet har vi tagit fram ett förväntansdokument.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp