Gå direkt till sidans innehåll

Vattmyra­skolan

Vattmyraskolan är en kommunal grund­skola med ca 320 elever från förskole­klass till skolår 6. Vi finns i norra Jakobs­berg, i ett lugnt område med närhet till naturen. De flesta eleverna kommer från när­området som består av blandad bebyggelse.

Kontakt

Expedition
08-580 295 39
08-580 294 08

Hästskovägen 40
177 39 Järfälla

Tillförordnad rektor

Lotta Eriksson
08-580 294 50
lise-lotte.eriksson@jarfalla.se

Välkommen till Vattmyraskolan!

På grund av rådande omständigheter kommer vi tyvärr inte att kunna ta emot våra blivande föräldrar på öppet hus som vi brukar och önskar. Men här hittar du en liten film om vår fina skola som berättar om oss, våra lokaler och om hur det är att vara elev här. Mycket nöje!

Dags för skolval 2021

Nu är det dags att önska skola inför höstterminen 2021. Länk till skolvalet hittar du här nedanför:

Till skolvalet (e-tjänst)

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
08-580 282 05

Tillförordnad biträdande rektor
08-580 245 14

Skolsköterska
08-580 294 20

Skolkurator
08-580 245 27
08-580 285 27

Skolpsykolog
08-580 290 13

Vaktmästare
08-580 289 46

Förskoleklass Rubinen
08-580 290 60

Smaragden årskurs 1 & Jouravdelning
08-580 294 48

Topasen årskurs 2
08-580 294 12

Diamanten årskurs 3
08-580 290 67

Kärleken Opalen årskurs 4-6
Opalen 
Fritidsklubb
08-580 290 75

Fakta

  • Kommunal F-6-skola i Jakobsberg
  • Antal elever: 385[1]
  • [1] Oktober 2020

Vi är 17 klasser och har fritidshem knutna till varje klass, från förskoleklass till skolår 3 och en fritidsklubb för elever i skolår 4-6.

Skolan är organiserad i arbetslag. Personalen i arbetslaget har tillsammans ansvar för elevernas hela dag. Som stöd för arbetslagens arbete finns flera olika grupper på skolan som ansvarar för utveckling av olika områden.

Arbete med elevinflytande

Elevinflytande

Elever och lärare hjälps åt att tillsammans utforma miljö och arbetssätt för att uppnå bästa möjliga förutsättningar. Eleven skall ges möjlighet att kunna tycka till om undervisningen och utbildningen samt den egna arbetsmiljön. Det är viktigt att eleverna är med i och blir medvetna om den demokratiska processen runt olika beslut. Att eleverna ska ha inflytande och påverkansmöjligheter gäller i det dagliga, enskilda arbetet liksom i större, gemensamma frågor, i överensstämmelse med uppdraget i skollagen och läroplanen.

Klassråd

Klassråd är ett forum för klassen att ta upp, informera om eller diskutera aktuella saker som berör dem. De leds av en vald ordförande. Frågor som kan beröra fler kan sedan föras vidare via klassens representanter till andra forum.

Elevråd

Elevrådet i årskurs 1-6 träffas minst en gång per månad och utgörs av representanter som är valda av eleverna. Där behandlas frågor som kommer från klassråden, väckta av elever eller frågor från skolledning och personal. Elevrådet fungerar som länk mellan elever och skolledning.

Föräldrainflytande

För oss är ett nära samarbete med föräldrarna mycket viktigt. Det sker, förutom den dagliga kontakten, på flera olika sätt. För att förtydliga ansvarsfördelningen mellan skolan, eleverna och hemmet har vi tagit fram ett förväntansdokument.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp