Gå direkt till sidans innehåll

Fjällenskolan

Fjällenskolan har idag drygt 700 elever och är organiserad i årskursteam. Det skapar trygghet och stabilitet och säkerställer att våra engagerade lärare och mentorer kan samarbeta på bästa sätt för våra elevers utveckling och lärande. Fjällenskolan har goda studieresultat och hög behörighet till gymnasiet. Vi är idag den högst presterande kommunala skolan i Järfälla.

Kontakt

Expedition
08-580 297 72
08-580 297 74

Ekollongränd 1
175 49 Järfälla

Rektor

Jörgen Smederöd
08-580 297 03
jorgen.smederod@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor F-3
Stefan Grufman
08-580 292 16
stefan.grufman@jarfalla.se

Biträdande rektor 4-6
Marie Sten
08-580 297 76
marie.sten@jarfalla.se

Intendent
Cathrin Brigola
08-580 297 74
cathrin.brigola@jarfalla.se

Frånvaroanmälan
010-888 70 50

Så här arbetar vi på Fjällenskolan

Utbildningen betonar såväl den sociala som kunskapsmässiga utvecklingen. Vi tror på våra elever och har höga krav, samtidigt som vi erbjuder strategier och arbetssätt individuellt anpassade för var och en av våra elever

Digitala verktyg är ett naturligt inslag i elevernas undervisning. Skolan har fina och ändamålsenliga lokaler för skolans undervisning och fritidsverksamhet. Vi erbjuder rastaktiviteter för olika åldrar och intressen, vilket uppskattas av våra elever.

Fjällenskolan har kommungemensamma integrerade grupper inom AST-verksamhet och ett socio-kulturellt mixat elevunderlag.

Fakta

  • Kommunal F-9-skola i Viksjö
  • Antal elever: 759[1]
  • Antal elever per lärare: 15,4 (omräknat till heltidstjänster)[1]
  • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 86 %[1]
  • Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan: 78 %[2]
  • Elever i årskurs 5 som är nöjda med skolan som helhet: 94 %[2]
  • [1] Skolverket, oktober 2018
  • [2] Skolinspektionen, 2018

Senast uppdaterad: 2019-11-12

Upp