Gå direkt till sidans innehåll

Sandvik för- och grund­skola

Sandvikskolan är den lilla skolan med de stora möjlig­heterna. Skolan är natur­skönt belägen med ca 350 barn/elever. Många verksam­heter ryms inom vår organisation: för­skola, grund­skola F-6, grund­skola för elever med autism, grund­särskola, fritids­hem och fritids­klubb. Lärare, fritids­peda­goger, fritids­ledare, resurs­peda­goger, för­skol­lärare och barn­skötare arbetar till­sammans i arbets­lag. Det gör att till­gången på vuxna, för Sand­viks barn/elever är stor. Vår personal sam­arbetar för att ge barnen/elev­erna bästa möjliga in­lärnings­miljö och stimulera kunskaps­sökande på olika sätt.

Kontakt

Expedition
08-580 297 83

Penselgränd 1
175 47 Järfälla

Rektor

Jessica Blomgren
08-580 297 90
jessica.blomgren@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Junibacken
08-580 297 42

Lönneberga
08-580 297 41

Bullerbyn
08-580 292 05

Katthult
08-580 297 48

Saltkråkan
08-580 297 19

Mattisskogen
08-580 287 29

Villa Villekulla
08-580 280 73

Förskoleklass
08-580 297 67

Bärnstenen blå (år 1)
08-580 297 23

Bärnstenen röd (år 2)
08-580 297 38

Briljanten (år 3)
08-580 229 64

År 4
08-580 245 16

År 5
08-580 292 22

År 6
08-580 297 87

Klubben
08-580 297 89

Solen
08-580 297 13

Månen
08-580 297 39

Idrott
08-580 297 16

Slöjd
08-580 297 69

Biträdande rektor
Erika Broo
08-580 297 65

Verksamhetsledare
Lilla expeditionen (Marie och Anette)
08-580 297 26

Intendent
Annelie Andersson
08-580 298 55

Specialpedagog
Sofie Fridh
08-580 228 13

Köket
Sergio Osvaldo Quezada
08-580 297 88

Bibliotek
Elinor Ohlén
08-580 527 61

Skolkurator
Zaheda Zahed
08-58028558

Skolsköterska
Linda Karlsson
08-580 298 38

Skolpsykolog
Camilla Gullans
08-580 226 57

Administratör
Emma Åhlberg
08-580 297 83

Dags för skolval 2022

Nu är det dags att önska skola inför höstterminen 2022. Länk till skolvalet hittar du här nedanför:

Till skolvalet (e-tjänst)

Arbetssätt

Sandvikskolans förskola utnyttjar skolans närhet till naturen. Barnen får leka i skogen varje vecka hela året för att få lustfyllda skogs­upplevelser och för att få uppleva årstids­växlingar i naturen. På förskolan finns också en sovaltan där barnen får sova ute i den friska luften.

Sandvikskolan har även en uteförskola där barnen genom mycket vistelse i skog och mark får en ökad förståelse för, och lär sig vara rädda om, djur och natur.

Sandvikskolans grund­särskola har som mål att eleverna ska inkluderas i skolans verksamhet. Målet med inkluderande under­visning är att erbjuda elev­erna gemenskap och delaktig­het tillsammans med övriga elever och vuxna i skolan. Sandvik­skolans grund­sär­skola vill skapa för­utsätt­ningar för att eleverna ska bli så självständiga som möjligt samt skapa ett tryggt och förtroende­fullt arbetssätt med både elever och föräldrar.

Sandvikskolans grundskola F-5 är en skola med stor personal­täthet. I varje klass finns två behöriga lärare, resurs­pedagoger samt fritids­personal vilket gör det möjligt att dela klasserna i mindre grupper efter behov. Detta gör att eleverna får mer individ­uellt stöd i sitt skolarbete.

På Sandvikskolan har vi ett inkluderande arbetssätt. Det innebär att alla elever ska känna delaktighet i alla skolans verksamheter. Elever med en diagnos inom autism­spektrumet har stöd av resurs­pedagoger och är inklu­derade i sin grund­skoleklass under hela skol­dagen.

Elev- och barninflytande

Sandvikskolans förskola strävar efter att barnen ska ha inflytande över sin dag. Barnen har val­möjligheter i samlingen, leken, mat­situationen och i skapande.

I Sandvikskolans grundskola får eleverna möjlighet att påverka sin vardag genom att delta i beslut. Varje klass har klassråd där olika frågor som eleverna tar upp diskuteras. De frågor som berör hela skolan skickas vidare till elevråds­styrelsen för diskussion och eventuellt beslut. Elevråds­styrelsen består av elever från alla skolans klasser. Det är även elever som är ordförande och sekreterare. Personal från skolan deltar i elevråds­mötena och har som uppgift att stötta, lyssna och förklara.

Föräldra­samverkan

Sandvikskolan har ett föräldraråd som består av föräldrar, med barn i alla verksamheter. Här har alla föräldrarna möjlighet att påverka förskolans, grund­skolans och grundsär­skolans verksamheter, genom sina representanter. Föräldra­rådet är ett forum för ömsesidig information och inflytande i gemensamma frågor.

Fakta

  • Kommunal F-6-skola i Viksjö
  • Antal elever: 253[1]
  • [1] Oktober 2020

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp