Gå direkt till sidans innehåll

Kvalitet och ut­veckling

Järfälla kommuns kvalitets­arbete ska säkerställa att skolorna uppfyller de kommunala och statliga målen på ett effektivt sätt och se till att eventuella kvalitets­brister upp­märksammas. Ett systematiskt kva­litets­arbete är också ett sätt att ta tillvara utvecklings­möjlig­heter.

Verksamhets­ansvaret på området barn- och utbildning är förenat med stora krav på olika resultat- och kvalitets­redovisningar. Varje år görs till exempel en attityd­under­sökning (tidigare kvalitets­undersökning), där elever och föräldrar får möjlighet att tycka till om förskolan och skolan i Järfälla kommun.

Alla förskolor, pedagogisk omsorg och grundskolor skriver också en årlig kvalitets­redovisning, som visar hur långt verksamheten kommit i det löpande förbättrings­arbetet.

Senast uppdaterad: 2019-06-10

Upp