Gå direkt till sidans innehåll

Barn­hearing - elever ställer frågor till politiker

På en barn­hearingen får elever i förskole­klass och årskurs 1-9 ställa frågor och föra fram sina åsikter till Järfällas politiker och tjänste­män. Frågorna kan handla om allt möjligt som berör eleverna.  

Varje år arrangerar Järfälla barn­hearing, är ett 30-tal elever i förskole­klass och årskurs 1-9 får ställa frågor och föra fram sina åsikter till Järfällas politiker och tjänste­män.

Ökad del­aktighet och in­flytande

Tanken med en barn­hearing är att öka yngre barns del­aktighet i den demo­kratiska processen, i enlighet med Artikel 12 i FN:s barn­konvention som handlar om barns rätt att framföra sina åsikter i alla frågor som rör dem. Ökad ålder och mognad ska innebära ökat inflytande.

Barn­konventionen

Eleverna får utbildning om barn­konventionen och vad den innebär för barn och vuxna. De får förbereda frågor och under en för­middagen får de träffa Järfälla kommuns politiker och tjänstemän och direkt ställa sina frågor och för­hoppnings­vis få bra svar.

Elevernas frågor brukar handlar om allt möjligt som rör dem: toaletterna på skolan, säkra gång- och cykel­vägar, bra lek­områden där man bor och att kunna känna sig trygg i skolan och i Järfälla. Ofta har eleverna också egna förslag på hur man kan förbättra.

Dokumentation

Dokumentation Barn­hearing 2016PDF

Mer information

Vill du veta mer om Järfällas barnhearing är du väl­kommen att kontakta barnrättsstrateg Jenny Johansson Berggren som är ansvarig för Barnhearingen i Järfälla kommun.

Senast uppdaterad: 2019-05-24

Upp