Gå direkt till sidans innehåll

Jämför skolor

Här kan du få en snabb överblick av Järfällas skolor. Vårt mål är att alla skolor i kommunen ska hålla en hög kvalitet. Tänk på att valet av skola är individuellt. Vilka faktorer som är viktigast kan bara du och ditt barn avgöra.

Förutom att titta på nyckel­talen nedan rekommenderar vi att du också läser om skolorna på deras egna sidor, besöker skolorna när de har öppet hus, ställer frågor och pratar med rektor, personal, föräldrar och elever. Då kan du få en god upp­fattning om vilken skola som passar ditt barn bäst. Läs gärna också resultatet från den senaste kvalitets­undersökningen och om Järfälla kommuns kvalitetsarbete.

Förskoleklass - årskurs 5

Skola / kommun­del

Årskurs

Regi

Särskild peda­gogisk inrikt­ning

Antal elever

Elever per lärare

Lärare med peda­gogisk hög­skole­examen (%)

Jag känner mig trygg i skolan (%)

Jag kan rekom­mendera min skola till en kompis (%)

Barkarby / Skälby

 

 

 

 

 

 

 

 

Barkarby­skolan

F-5

Kommunal

Nej

344

15,1

84,2

88

80

Herresta­skolan

F-5

Kommunal

Nej

234

16,3

83,8

78

69

Neptuni­skolan

F-5

Kommunal

Nej

303

17,7

99,3

86

78

Skälby­skolan

F-5

Kommunal

Nej

495

15,8

87,9

97

87

Jakobs­berg

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspnäs­skolan

F-5

Kommunal

Nej

219

12

75,9

90

74

Berghem­­skolan

F-5

Kommunal

Nej

290

15,7

100

85

74

Montessori­skolan Växthuset

F-5

Fristående

Ja

122

10,4

88,6

—¹

—¹

Nyberg­skolan

F-3

Kommunal

Nej

89

17,7

100

83

78

Olovslund­­skolan

F-5

Kommunal

Nej

437

13.8

96,2

88

80

Tallbohov­­skolan

F-9

Kommunal

Nej

375

10,9

84,3

65

60

Vattmyra­­skolan

F-5

Kommunal

Nej

275

12,8

82,8

83

77

Vittra

F-9

Fristående

Nej

411

14,4

45

—¹

—¹

Kallhäll / Stäket

 

 

 

 

 

 

 

 

Iljansboda­skolan

F-3

Kommunal

Nej

108

14,3

95

100

95

Kolaräng­skolan

F-5

Kommunal

Nej

453

12,8

93,3

93

80

Ulvsättra­skolan

F-5

Kommunal

Nej

369

13,9

94,4

97

95

Viksjö

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastebol­skolan

F-5

Kommunal

Nej

379

16,8

95,2

91

88

Fjällen­skolan

F-9

Kommunal

Nej

793

15,7

77,6

71

51

Högby­skolan

F-3

Kommunal

Nej

108

17,6

78,6

88

93

Lund­skolan

F-5

Kommunal

Nej

390

14,3

95,4

94

79

Sandvik­skolan

F-5

Kommunal

Nej

234

14,2

100

81

65

 

Förklaringar till tabellen

Alla uppgifter avser läsåret HT 2016/VT 2017.

 • Årskurs: F = förskoleklass.
 • Särskild pedagogisk inriktning: Se respektive skolas hemsida för mer information.
 • Elever per lärare: Genomsnittet för Järfälla är 13,1, för Stockholms län 13,2 och för Sverige 12,2.
  Statistiken är baserad på antal heltidstjänster.
 • Lärare med pedagogisk högskoleexamen: Genomsnittet för Järfälla kommun är 81,2 procent, för Stockholms län 79,1 procent och för Sverige 84,8 procent. I statistiken ingår anställda med lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.
 • Jag känner mig trygg i skolan: Elevernas uppfattning från kvalitetsundersökningen VT 2017.
 • Jag kan rekommendera min skola till en kompis: Elevernas uppfattning från kvalitetsundersökningen
  VT 2017.

¹ Montessoriskolan Växthuset och Vittra har valt att inte delta i Järfälla kommuns undersökning. 

Årskurs 6 - 9

Skola och kommun­del

Årskurs

Regi

Särskild peda­gogisk inrikt­ning

Antal elever

Elever per lärare

Lärare med peda­­gogisk hög­­skole­examen (%)

Genom­snittligt merit­värde

Grund­läggande gymnasie-behörighet (%)

Jag känner mig trygg i skolan (%)

Jag kan rekommend­era min skola till en kompis (%)

Barkarby / Skälby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björkeby­skolan

6-9

K

Nej

581

14,4

67,9

224,5

80,3

80

61

Jakobsberg

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Engelska skolan

6-9

F

Ja

518

17,6

—²

266,5

100*

—³

—³

Kvarn­skolan

6-9

K

Nej

336

14,3

69,6

220,6

78,9

87

69

Tallbohov­skolan

F-9

K

Nej

375

10,9

84,3

163,5

35,4

65

60

Vittra

F-9

F

Nej

411

14,4

45

261,4

90,2

—³

—³

Kallhäll / Stäket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källtorp­skolan

6-9

K

Nej

435

11,5

70

195,9

76,0

89

56

Viksjö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjällen­skolan

F-9

K

Nej

793

15,7

77,6

233,3

95,5

71

51

Viksjö­skolan

6-9

K

Nej

737

17,5

79,7

239,9

88,2

80

67

 

Förklaringar till tabellen

Alla uppgifter avser läsåret HT2016/VT 2017, förutom uppgifterna för genomsnittligt meritvärde och grundläggande gymnasiebehörighet. Dessa uppgifter avser VT 2017.

 • Årskurs: F = förskoleklass.
 • Regi: K = Kommunal skola, F = Fristående skola.
 • Särskild pedagogisk inriktning: Se respektive skolas hemsida för mer information.
 • Elever per lärare: Genomsnittet för Järfälla är 14,3, för Stockholms län 13,1 och för Sverige 12. Statistiken är baserad på antal heltidstjänster.
 • Lärare med pedagogisk högskoleexamen: Genomsnittet för Järfälla kommun är 80 procent, för Stockholms län 77,5 procent och för Sverige 82,2 procent. I statistiken ingår anställda med lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.
 • Genomsnittligt meritvärde: För Sverige 223,5, för Stockholms län 242,3 och för Järfälla 229,9.
 • Grundläggande gymnasiebehörighet: Genomsnittet för Sverige är 82,5 procent, för Stockholms län 87,4 procent och för Järfälla 82,5 procent.
 • Jag känner mig trygg i skolan: Elevernas uppfattning från kvalitetsundersökningen VT 2017.
 • Jag kan rekommendera min skola till en kompis: Elevernas uppfattning från skolundersökningen VT 2017.

² Skolan har examinerade lärare från såväl Sverige som andra länder i enlighet med undantag från krav på enbart svensk lärarlegitimation (Skollagen 2 kap. 17 §).
³ Vittra och Engelska skolan har valt att ej genomföra kvalitetsundersökningen.
* Antalet ej behöriga motsvarar 1-4 elever. Avrundning ger 100 procent.

Upp