Gå direkt till sidans innehåll

Jämför skolor

Här kan du få en snabb överblick av Järfällas skolor. Vårt mål är att alla skolor i kommunen ska hålla en hög kvalitet. Tänk på att valet av skola är individuellt. Vilka faktorer som är viktigast kan bara du och ditt barn avgöra.

Förutom att titta på nyckel­talen nedan rekommenderar vi att du också läser om skolorna på deras egna sidor, besöker skolorna när de har öppet hus, ställer frågor och pratar med rektor, personal, föräldrar och elever. Då kan du få en god upp­fattning om vilken skola som passar ditt barn bäst. Läs gärna också resultatet från den senaste kvalitets­undersökningen och om Järfälla kommuns kvalitetsarbete.

Förskoleklass - årskurs 5

Skola / kommun­del

Årskurs

Regi

Särskild peda­gogisk inrikt­ning

Antal elever

Elever per lärare

Lärare med peda­gogisk hög­skole­examen (%)

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan (%)

Elever i årskurs 5 som är nöjda med skolan som helhet (%)

Barkarby / Skälby

Barkarby­skolan

F-5

Kommunal

Nej

352

13

82

85

72

Herresta­skolan

F-5

Kommunal

Nej

308

13,5

90

80

74

Neptuni­skolan

F-5

Kommunal

Nej

315

17,2

95

83

81

Skälby­skolan

F-5

Kommunal

Nej

487

15,8

92

96

91

Jakobs­berg

Aspnäs­skolan

F-5

Kommunal

Nej

230

11,5

76

75


Berghem­­skolan

F-5

Kommunal

Nej

284

15,5

100

86

72

Montessori­skolan Växthuset

F-5

Fristående

Ja

121

13,8


—¹

—¹

Olovslund­­skolan

F-5

Kommunal

Nej

499

14,8

95

88

93

Tallbohov­­skolan

F-9

Kommunal

Ja

364

9,3

82

84

87

Vattmyra­­skolan

F-5

Kommunal

Nej

300

14,8

89

88

81

Vittra

F-9

Fristående

Nej

413

14,6

62Kallhäll / Stäket

Iljansboda­skolan

F-3

Kommunal

Nej

112

15,1

78Kolaräng­skolan

F-5

Kommunal

Nej

428

13,4

93

93

84

Ulvsättra­skolan

F-5

Kommunal

Nej

367

13,8

81


95

Viksjö

Fastebol­skolan

F-5

Kommunal

Nej

372

16,2

81

95

78

Fjällen­skolan

F-9

Kommunal

Nej

759

15,4

86


94

Högby­skolan

F-3

Kommunal

Nej

106

19,3

100Lund­skolan

F-5

Kommunal

Nej

382

14,6

94

88

72

Sandvik­skolan

F-5

Kommunal

Nej

220

14,4

100

81

62


Förklaringar till tabellen

Alla uppgifter avser läsåret HT 2018/VT 2019.

  • Årskurs: F = förskoleklass.
  • Särskild pedagogisk inriktning: Se respektive skolas hemsida för mer information.
  • Elever per lärare: Genomsnittet för Järfälla är 13,3, för Stockholms län 13,3 och för Sverige 12,1.
    Statistiken är baserad på antal heltidstjänster.
  • Lärare med pedagogisk högskoleexamen: Genomsnittet för Järfälla kommun är 79,4 procent, för Stockholms län 76,9 procent och för Sverige 80,9 procent.
    I statistiken ingår anställda med lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.
  • Jag känner mig trygg i skolan: Elevernas uppfattning från kvalitetsundersökningen VT 2019.
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis: Elevernas uppfattning från kvalitetsundersökningen VT 2019.

¹ Montessoriskolan Växthuset och Vittra har valt att inte delta i Järfälla kommuns undersökning. 

Årskurs 6 - 9

Skola och kommun­del

Årskurs

Regi

Särskild peda­gogisk inrikt­ning

Antal elever

Elever per lärare

Lärare med peda­­gogisk hög­­skole­examen (%)

Genom­snittligt meritvärde

Grund­läggande gymnasie-behörighet (%)

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan (%)

Jag kan rekommendera min skola till en kompis (%)

Barkarby / Skälby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björkeby­skolan

6-9

K

Ja

619

16,2

76

240,4

86,5

87

63¹

JakobsbergEngelska skolan

6-9

F

Ja

557


—²

269,9

100*

—³

—³

Kvarn­skolan

6-9

K

Nej

387

15

83

223,5

83,1

93

62¹

Tallbohov­skolan

F-9

K

Ja

364

9,3

82

171,6

39,1

75

38¹

Vittra

F-9

F

Nej

413

14,6

62

226,9

100*

—³

—³

Kallhäll / StäketKälltorp­skolan

6-9

K

Ja

470

12,6

62

215,1

73,9

83

56¹

ViksjöFjällen­skolan

F-9

K

Nej

759

15,4

86

248,2

100*

84

35¹

Viksjö­skolan

6-9

K

Nej

733

15,7

79

249,5

91,9

84

56¹


¹ Baserat på Järfälla kommuns Attitydundersökning 2019
² Skolan har examinerade lärare från såväl Sverige som andra länder i enlighet med undantag från krav på enbart svensk lärarlegitimation (Skollagen 2 kap. 17 §).
³ Deltar ej i undersökningen.
* Antalet ej behöriga motsvarar 1-4 elever. Avrundning ger 100 procent.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp