Gå direkt till sidans innehåll

Moders­mål och ny­anlän­da elever

Syftet med moders­måls­stöd och moders­måls­­under­visning är att bidra till god språk-, kunskaps-, och identitets­utveckling, lägga grunden till aktiv fler­språkighet, skapa trygghet och att öka förståelsen mellan olika kulturer.

Järfälla språkcentrum

Järfälla språkcentrum har det över­gripande ansvaret att organisera modersmål i Järfälla kommun. Varje år deltar cirka 3000 barn och elever i verksamheten, som omfattar över 40 olika språk.

Vårdnadshavaren till ny­anlända barn i åldrarna 6-16 år vänder sig till Järfälla språkcentrum. På Järfälla språkcentrum får man tid för introduktionssamtal, hälsoundersökning och en första kartläggning av barnets skolbakgrund. I samband med det sker ansökan om skolplats.

Nyanlända ungdomar i åldrarna 16-19 år vänder sig till Kompetenscentrum på Mjölnarvägen 6.

Senast uppdaterad: 2018-09-21

Upp