Gå direkt till sidans innehåll

Moders­mål i för­skola, för­skole­klass
och peda­gogisk omsorg

I varje för­skola/för­skole­­klass där det finns barn med annat moders­mål än svenska eller som hör till någon av de nationella mino­ritet­erna ska för­skolan anpassa ak­tiviteter, arbets­sätt och miljö till barnens behov.

Alla barn ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Dessutom ska barnen få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Därför använder all personal i för­skolan/förskoleklass språk­utvecklande arbetssätt för att stärka modersmålet.

I grupper där det finns många barn som talar ett visst språk kan Järfälla erbjuda förstärkt moders­målsstöd av moders­målslärare om det saknas personal som talar språket.

Ansök om förstärkt modersmåls­stöd

För att ansöka om förstärkt modersmålsstöd vänder du dig till förskolechefen/rektorn på ditt barns förskola/skola.

Senast uppdaterad: 2018-09-07

Upp