Innehåll

Önska skola i det årliga skolvalet

Ansökan till skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 till höstterminen 2024 håller öppet mellan 29 januari till 12 februari.

OBS! Skolvalet 2024/2025 är stängt!

 

Beslut om skolplacering i skolvalet får ni i april och då kommer det komma ett mail från Mitt skolval om att ni kan logga in och hämta ert beslut.

Så fördelas platserna

Så långt det är möjligt försöker vi placera ditt barn efter dina önskemål. Kommer ditt barn inte in på förstahandsalternativet, försöker kommunen tillgodose andrahands­alternativet och så vidare.

Platserna fördelas utifrån följande antagningsordning:

 1. Elev med skyddad identitet
 2. Elev med syskonförtur (gäller förskoleklass och om syskon kommer att gå i årskurs 1-3 på önskad skola. Endast syskon folkbokförda på samma adress ger syskonförtur.)
 3. Elev som önskat placering på skolan samt elev som inte har lämnat ett önskemål om plats på skolan, men som antas vilja gå på skolan då den ligger nära hemmet
 4. Elev från annan kommun

Om en elev går i årskurs 6 på en skola där följande årskurs finns, har eleven rätt att gå kvar på skolan. Detta blir aktuellt för elever som går i årskurs 6 på Fjällenskolan.

Om platserna inte räcker

Om många söker till en och samma skola och alla inte får plats, använder vi oss av den relativa närhets­principen. Den innebär att elevers avstånd från hemmet till önskad skola och andra närliggande skolor jämförs med andra elevers avstånd. Vi utgår ifrån folkbokförings­­adressen samt närmaste gångväg till skolorna. Målet är att alla elever ska få ett rimligt avstånd till sin skola.

Läs mer om den relativa närhetsprincipen

Överklaga beslut om skolplacering

Om du inte har fått den skolplacering du önskat kan det bero på att en annan elev annars inte skulle få en skolplacering nära sitt hem, eller att platserna på skolan inte räcker till.

Beslut om skolplaceringar kan överklagas på två olika sätt beroende på vilken laglig grund beslutet är fattat på. Den lagliga grunden framgår av beslutet.

Observera att en överklagan innebär en juridisk prövning av beslutet, det vill säga att överklagandet hanteras av Förvaltningsrätten eller Skolväsendets överklagande nämnd. Under 2020 års skolval överklagades en del skolplaceringar och kommunen gavs rätt i samtliga fall. 

Frågor och svar om skolvalet

Hur gör jag ett skolval?

Du lämnar önskemål om kommunala skolor till förskoleklass och åk 7 via e-tjänsten Mitt skolval. Du måste välja minst en skola. Du måste ha BankID för att använda e-tjänsten. E-tjänsten fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

Om du har skyddade personuppgifter ska du lämna önskemål via en blankett. Kontakta i så fall kommunens servicecenter.

 

Ansöka till en fristående skola?

Vill du att ditt barn ska gå på en fristående skola eller på en skola utanför kommunen? I så fall måste du kontakta den skolan direkt.

Vet du att ditt barn inte ska gå på en kommunal skola i Järfälla ska du avsäga dig det kommunala skolvalet så att platsen kan gå till en annan elev. Detta gör du i e-tjänsten. Om ditt barn har en placering på en fristående skola i kommunen eller på en skola utanför kommunen och du inte lämnar ett önskemål i det kommunala skolvalet, så kommer ditt barn inte att erbjudas plats på en kommunal skola.

Vi ska flytta till Järfälla – hur ansöker jag om skolplats till mitt barn?

Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 till hösten och ni är på väg att flytta till Järfälla så kan du lämna önskemål om skolor via skolvalet. Ni behöver kontakta kommunens servicecenter så får ni hjälp att använda er av e-tjänsten. I e-tjänsten behöver ni ladda upp ett köpekontrakt, hyresavtal eller liknande som styrker er blivande adress. 

Läs mer här om att ansöka till skola i Järfälla

Jag har problem att komma in på e-tjänsten – vad ska jag göra?

E-tjänsten fungerar bäst i den senaste versionen av webbläsaren Google Chrome. Har du problem med att logga in eller använda tjänsten rekommenderar vi därför att ni använder den. Har man fortsatta problem rekommenderar vi att man använder Google Chrome i inkognito-läge. Om det inte fungerar så kontakta kommunen.

Om du är på väg att flytta till Järfälla måste du kontakta kommunens servicecenter för att få tillgång till e-tjänsten. Kontaktinformation till servicecenter hittar du här.

Hur fördelas skolplatserna?

Skolplatserna i Järfälla fördelas efter en särskild antagningsordning. Först placeras elever med skyddad identitet. Därefter placeras elever med syskonförtur (gäller förskoleklass och om syskon som kommer gå i årskurs 1-3 på önskad skola, endast syskon folkbokförda på samma adress ger syskonförtur) och efter det elever som har önskat plats på skolan samt elever som inte har lämnat ett önskemål om plats på skolan, men som antas vilja gå på skolan då den ligger nära hemmet.

Om många söker till en och samma skola och alla inte får plats, måste ett urval av elever göras. Då använder vi oss av den relativa närhetsprincipen.

Har jag garanterad plats på min närmsta skola?

Nej, någon sådan rätt finns inte. Hur platserna fördelas beror på sökmönster bland eleverna, hur eleverna bor i förhållande till olika skolor och hur många platser en skola har att fördela. Du kan läsa mer om hur platserna fördelas i ovan fråga. 

Vad innebär den relativa närhetsprincipen?

Den relativa närhetsprincipen är en princip som många kommuner i Sverige använder sig av för att fördela skolplatser. Det är också en princip som domstolarna har slagit fast som en godtagbar metod vid fördelning av skolplatser.

Den relativa närhetsprincipen innebär att elevers avstånd från hemmet till önskad skola och till det närmaste kommunala alternativet jämförs med andra elevers avstånd. Vi utgår ifrån folkbokförings­­adressen samt närmaste gångväg till skolorna. Målet är att alla elever ska få ett rimligt avstånd till sin skola.

Läs mer om den relativa närhetsprincipen

Beslut om skolplacering – vad innebär det?

Ett beslut om skolplacering är ett myndighetsbeslut som meddelar ditt barns skolplacering. Beslutet kan överklagas.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar.

I april får du ett beslut på skolplacering från oss. Det är direktplacering som gäller och det innebär att när du får beslutet om skolplacering så är den klar och du behöver inte bekräfta att du vill ha platsen. Är man inte nöjd med sin skolplacering kan man ansöka om skolbyte i någon av våra skolbytesperioder. 

Läs mer om skolbyten här

Observera att fristående skolor kan lämna besked om skolplats vid en annan tidpunkt. 

Behöver jag tacka ja till en placering?

Du behöver inte svara på ett beslut om skolplacering.

Hur tackar jag nej till en placering?

Du kan bara tacka nej till ett beslut om skolplacering om du:

 • har en garanterad plats på en fristående skola
 • har en garanterad plats på en skola utanför kommunen

Det är skolplikt i Sverige och alla barn har rätt att gå i skolan. Därför kan du inte tacka nej till skolplaceringen, såvida det inte finns en annan skola som kan garantera att skolplikten uppfylls.

Jag missade att göra ett aktivt skolval åt mitt barn – vad kan jag göra?

Till hösten kan det finnas lediga platser på vissa skolor. Om du vill ansöka om skolbyte ska du anmäla ditt önskemål i e-tjänsten vid nästa lämpliga skolbytesperiod. I mån av plats försöker kommunen tillgodose önskemål om skolbyten.

Läs mer om skolbyten här

Jag är inte nöjd med mitt barns skolplacering – vad kan jag göra?

Till hösten kan det finnas lediga platser på vissa skolor. Om du vill ansöka om skolbyte ska du anmäla önskemål om skolbyte i e-tjänsten vid nästa lämpliga skolbytesperiod.

Läs mer om skolbyten här

Förvaltningsrätten - så överklagar du

Om du inte har fått den skolplacering du önskat till följd av att en annan elev annars inte skulle få en skolplacering nära sitt hem, kan beslutet överklagas genom laglighets­prövning. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

Beslut grundade på följande paragrafer i skollagen kan överklagas genom laglighetsprövning:

 • 9 kap. 15 § första stycket (förskoleklass)
 • 10 kap. 30 § första stycket (grundskola)
 • 11 kap, 29 § första stycket (grundsärskola)

Överklagandet ska skickas direkt till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag att beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Överklagandet måste vara skriftligt.

Skicka överklagan till:

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

forvaltningsrattenistockholm@dom.se

I skrivelsen ska det framgå:

 • ditt namn
 • vilket beslut det gäller
 • vilken ändring av beslutet du vill ha samt skälen för detta
 • eventuellt bifogas intyg eller andra bilagor som du vill hänvisa till
 • överklagandet ska vara underskrivet av båda vårdnadshavarna

Läs mer om hur du överklagar till förvaltningsrätten

Skolväsendets överklagandenämnd - så överklagar du

Om du inte har fått den skolplacering du önskade till följd av att platserna på den önskade skolan inte har räckt till, kan beslutet överklagas hos Skolväsendets överklagande­nämnd. Detta gäller beslut grundade på följande paragrafer i skollagen:

 • 9 kap. 15 § andra stycket (förskoleklass)
 • 10 kap. 30 § andra stycket (grundskola)
 • 11 kap. 29 § andra stycket (grundsärskola)

Överklagandet ska skickas till Järfälla kommun, men ska vara ställt till Skolväsendets överklagande­nämnd. Kommunen omprövar endast beslutet om det är uppenbart oriktigt i förhållande till kommunens regler för skolplaceringar. Ändrar kommunen inte beslutet så som du som klagande begär, skickas din skrivelse vidare till Skolväsendets överklagande­nämnd med de beslut och handlingar som har betydelse för ärendet. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet.

Skicka överklagan till:

Järfälla kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
177 80 Järfälla

I skrivelsen ska det framgå:

 • ditt namn
 • vilket beslut det gäller
 • vilken ändring av beslutet du vill ha samt skälen för detta
 • eventuellt bifogas intyg eller andra bilagor som du vill hänvisa till
 • överklagandet ska vara underskrivet av båda vårdnads­havarna

Läs mer om hur du överklagar till Skolväsendets överklagandenämnd

Information in other languages

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp