Gå direkt till sidans innehåll

Årlig inkomst­jämför­else

Järfälla kommun gör en årlig inkomst­jämförelse mellan hushållets uppgivna inkomst och taxerad inkomst från Skatte­verket.

Hushåll som har betalat för mycket avgift kommer att få pengar tillbaka och de som har betalat för lite kommer att få en extra faktura. Belopp under 300 kronor per år kommer inte att justeras.

Den preliminära avgiften beräknas på uppgiven inkomst. Den slutgiltiga fakturan baseras på den taxerade årsinkomsten delat med 12 månader.

Här hittar du de vanligaste frågorna om den årliga inkomstjämförelsen.

Hur vet jag om jag ska betala eller få tillbaka pengar?

De som ska få tillbaks pengar av kommunen kommer att få hem ett brev med upp­maningen att lämna konto­nummer, namn och person­nummer på inkomstjamforelse@jarfalla.se

När du lämnar inkomst till Järfälla kommun måste du räkna med hela årets inkomst, även om du inte haft plats hela året.

Vad ska jag göra om jag inte har möjlighet att betala just nu?

Om du av någon anledning inte har möjlighet att betala fakturan just nu har du möjlighet att ansöka om en avbetalningsplan. Detta gör du genom att kontakta Järfälla kommuns servicecenter.

Hur beräknas avgiften?

Avgiften för barn­omsorgen beräknas på den inkomst som ditt hushåll har anmält till Järfälla kommun. Om ditt hushåll har haft en högre eller lägre taxerad inkomst än vad som anmälts till Järfälla kommun behöver ditt hushåll betala mellan­skillnaden mellan preliminär och slutgiltig avgift.

Vad menas med barnomsorg?

Med barnomsorg menas förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Vad menas med hushåll?

Med hushåll avses ensamstående, gifta eller samman­boende på den adress där barnet är folkbokfört.

Hur anmäler jag ny inkomst?

För att din avgift för förskola, familje­daghem och fritids­hem ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuell inkomst­uppgift. Räkna ut hushållets årsinkomst före skatt och dividera den med 12. Då får du fram uppskattad genom­snittlig månads­inkomst och det är den du ska ange när du anmäler hus­hållets inkomst till oss.

Du anmäler eller ändrar hushållets inkomst via vår e-tjänst

Läs mer om avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Vad ska jag göra om jag har fler frågor?

Om du har fler frågor som inte har besvarats här kan du vända dig till servicecenter via kontaktformuläret eller ringa på telefon 08-580 285 00.

Upp