Förskola

Förskolan är öppen för alla barn i åldrarna ett till fem år. Du har rätt till en plats när du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig för vård av annat barn.

Om förskolan

Utbildningen i förskolan ska enligt Skollagen lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. ”Utvecklingen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.

Skollagen och läroplanen

Skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster handlar om vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplan för förskolan, Lpfö 98,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster beskriver vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar förskolechefen och förskollärarna har.

Allmän förskola

Allmän förskola gäller för barn från och med den 1 augusti det år de fyller tre år. Allmän förskola innebär att förskoleverksamhet eller verksamhet i pedagogisk omsorg är avgiftsfri 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Verksamheten följer skolans läsår och förskolechefen avgör i samråd med föräldrarna hur timmarna ska förläggas.

Öppettider

Förskolorna håller öppet alla vardagar, elva timmar per dag, hela året om. Öppet­tiderna anpassas så långt det är möjligt efter familjernas behov. Om förskolan behöver stänga, till exempel vid planeringsdagar eller semester, får barnen en tillfällig plats i en annan förskola. På helgdagar är förskolorna stängda.

Senast uppdaterad: 2019-02-14

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att följa upp användningen. Informationen sammanställs anonymiserat hos vår statistikleverantör. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Använd webbläsarens inställningar om du inte vill lagra kakor i din webbläsare. Vad är kakor?