Gå direkt till sidans innehåll

Ansök om plats

Du kan ansöka om plats till förskola eller pedagogisk omsorg när barnet har fått ett personnummer. För att vara garanterad en plats ska ansökan göras senast fyra månader innan platsen önskas. Det datum som ansökan kommer in, blir ditt ködatum.

På väg att flytta till Järfälla

Bor du inte i Järfälla men vill söka plats hos oss? Då måste du lämna kontaktuppgifter för att kunna söka förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller fritidsklubb.

Lämna kontaktuppgifter för att ansöka om plats vid flytt till Järfälla

Förskoleplats när du är arbetslös, föräldraledig eller har skiftarbete:

Förskoleplats/pedagogisk omsorg när du är föräldraledig

När du föräldraledig har du rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg max 30 timmar i veckan, mellan klockan 09.00-15.00. Det är förskole­chefen som avgör om annan tid ska gälla.
Vid föräldra­ledighet ska byte till max 30 timmar per vecka göras senast 30 dagar efter syskonets födelse.

Under sommaren måste du som föräldraledig ta ut fyra veckors ledighet/semester. Avgiften betalas ändå under denna tid då avgiften betalas under 12 månader per år. Under ledigheten kan du inte göra några schemaändringar.

Dispens

Dispens från denna regel kan göras vid synnerliga skäl, t ex medicinska eller psykosociala. Vill du ansöka om dispens, skriv ett personligt brev där du redogör för familjens situation. Glöm inte personuppgifter, förskolans namn samt vilket skäl för dispens som åberopas. Du behöver styrka ditt personliga brev med ett intyg från arbetsgivare, läkare eller dylikt.

Skicka din dispensansökan till:
Järfälla kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
177 80 Järfälla

Om du har några frågor, vänligen kontakta servicecenter på telefon 08-580 285 00.

Förskola/pedagogisk omsorg om du blir arbetslös

Om du blir arbetslös har du rätt till plats i förskola/pedagogisk omsorg, max 30 timmar per vecka, mellan klockan 09.00-15.00. Förskolan avgör om annan tid ska gälla. 

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Om du arbetar på obekväm arbetstid kan du ansöka om barnomsorg på kvällar, nätter och helger för dina förskole- eller fritidshemsbarn. Den totala omsorgstiden kan inte överstiga 55 timmar. 

För att ansöka om plats, krävs att barnet redan finns i förskola eller pedagogisk omsorg. Du behöver också ha ett behov av plats under minst tre månader, och kunna styrka att arbetsgivaren inte kan förlägga ditt arbete till vardagar, dagtid. 

För att beviljas omsorg på obekväm arbetstid gäller att båda vårdnadshavare arbetar på kvällar, nätter och helger, eller att du som är ensamstående gör detta. Det kan även finnas andra skäl, till exempel om du vistas på behandlingshem, kriminialvårdsanstalt eller deltar i värnpliktstjänstgöring. 

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds utifrån behovsdatum och omsorgsbehov. Förskolechef/rektor beslutar om startdatum.

Du ansöker om barnomsorg på obekväm arbetstid med denna blankettPDF

Ifall du är folkbokförd i annan kommun och vill ha förskoleplats i Järfälla

Vill du byta plats från en annan kommun till Järfälla så ansöker du om plats genom att fylla i denna blankett:

Blankett "Folkbokförd i annan kommun - Ansökan om förskola och pedagogisk omsorg i Järfälla kommun"PDF

Senast uppdaterad: 2019-02-06

Upp