Gå direkt till sidans innehåll

Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

När ditt barn är mellan 1-5 år har det rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg när du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig.

Om du bor i Järfälla och vill ha plats i Järfälla

Du kan ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg via vår e-tjänst:

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (e-tjänst)

Du får välja högst tre alternativ som du rangordnar från 1 till 3 i e-tjänsten. Om du erbjuds en plats men tackar nej, fortsätter du stå i kö endast till ditt högst rangordnade alternativ. Tänk därför på att vara noga med ordningen du fyller i.

Det krävs endast en vårdnadshavares signatur för att ansökan ska bli giltig, inte bådas. Observera att det är vårdnadshavaren där barnet är folkbokförd som ska signera ansökan om barnet inte bor tillsammans med båda vårdnadshavarna.

Du kan ansöka om plats i förskola när barnet har fått ett personnummer. Om ditt barn eller du själv saknar personnummer behöver du skicka in ansökan via blankett. Vänligen kontakta kommunens servicecenter för att få rätt blankett.

Om du har ett barn med funktions­nedsättning som har behov av placering i en specifik förskola, behöver du kontakta Järfällas servicecenter i samband med din ansökan. Detta eftersom du kan behöva komma i kontakt med vår pedagogkonsult.

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter ska ni ansöka om plats i förskola via blankett. Kontakta kommunens servicecenter så kommer de ge mer information om hur du ska gå tillväga.

Om du är på väg att flytta till Järfälla

Bor du inte i Järfälla men ska flytta hit och vill söka plats hos oss? För att kunna ansöka om plats måste du först lämna kontaktuppgifter och kopia på ditt bostadskontrakt till oss via e-tjänsten nedan:

Lämna kontaktuppgifter och bostadskontrakt för att ansöka om plats vid flytt till Järfälla (e-tjänst)

Om du är folkbokförd i Järfälla men vill ha plats i annan kommun

Om du vill ha en förskoleplats eller pedagogisk omsorg i en annan kommun måste du först kontakta den förskola eller pedagogiska omsorg där du vill att ditt barn ska gå. Rektor på den förskolan ska skriva under vår blankett för ansökan om barnpeng för förskola och pedagogisk omsorg i en annan kommun (se nedan). Därefter ska du skicka ifylld blankett till oss. Det är reglerna för den kommun du vill ansöka om plats i som gäller för verksamheten, men avgiften betalas till Järfälla kommun. Uppsägning av plats görs till förskolan och till Järfälla kommun.

Blankett för ansökan om barn­peng för förskola och pedagogisk omsorg i en annan kommun Pdf, 92.6 kB.

Om du är folkbokförd i annan kommun och vill ha förskoleplats i Järfälla

Våra förskoleplatser är i första hand till för kommunens invånare men i mån av plats kan vi erbjuda en tidsbegränsad placering. Om du är skriven i en annan kommun och vill ha en kommunal förskoleplats i Järfälla så ansöker du om plats genom att fylla i denna blankett. Blanketten ska skrivas under av rektor på den förskola som du söker till.

Blankett för dig som är folkbokförd i annan kommun och vill ansöka om förskola och pedagogisk omsorg i Järfälla kommun Pdf, 66.1 kB.

Så fördelas platserna enligt gällande turordningsregler

Kommunen försöker i möjligaste mån möta vårdnadshavares önskemål om förskola och pedagogisk omsorg. Barnen placeras enligt följande turordning:

  1. Barn som är i behov av särskilt stöd enligt skollagen efter beslut av vår pedagogkonsult
  2. Barn med skyddad identitet
  3. Barn med platsgaranti (se rubriken Platsgaranti) och syskonförtur
  4. Barn med platsgaranti
  5. Barn med syskonförtur
  6. Omplacering - om ditt barn har en plats eller om du tackat nej till erbjuden placering och därmed saknar platsgaranti. Störst möjlighet till omplacering är i augusti.

Syskonförtur innebär att syskon har rätt till förtur till förskola och pedagogisk omsorg där deras syskon går. Som syskon räknas barn som är folk­bokförda i samma hushåll. Vid placering tar vi även hänsyn till barnets ålder och barngruppens sammansättning.

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats skickas ut via e-post och SMS, 1-4 månader före önskat startdatum. Endast en vårdnadshavare folkbokförd på samma adress som barnet behöver svara på erbjudandet. Svaret måste lämnas inom fem dagar, uteblivet svar räknas som ett nej. Erbjudande om plats i augusti och september börjar skickas ut under mars månad.

Om ni inte blir erbjudna plats på den förskola eller pedagogisk omsorg som var ert första val, står barnet ändå kvar i kön till denna verksamhet. Det ursprungliga ködatumet gäller. Det är inte möjligt att fortsätta stå i kö till andra- eller tredjehandsalternativ.

Observera att vid förskoleplatsens startdatum måste både du som vårdnadshavare och barnet vara folkbokförda i Järfälla kommun.

För att ha rätt till erbjuden plats ska du också lämna antal timmar ditt barn ska vara närvarande på förskolan och dina inkomstuppgifter. Din syssel­sättning ska kunna styrkas med intyg. Om du är föräldraledig ska du välja om ditt barn ska gå 15 timmar i veckan året om eller 30 timmar i veckan med undantag för sommarens semesterperiod, över jul och nyår samt klämdagar och vid planeringsdagar.

Platsgaranti

Platsgaranti innebär att du inom fyra månader efter att du ansökt, ska få ett erbjudande om förskoleplats. Ligger ditt önskade startdatum längre fram i tiden än fyra månader ska vi erbjuda en plats till det datumet. I möjligaste mån erbjuder vi en plats i linje med önskemål och inom rimligt avstånd från bostaden, men ibland kan placeringen innebära lång resväg. Tänk därför på att ansöka om plats i god tid innan önskat startdatum.

Platsgaranti gäller endast vid första erbjudandet av plats. Om en vårdnadshavare tackar nej till erbjudandet av plats eller inte svarar på erbjudandet, ges ingen ytterligare platsgaranti om vårdnadshavare ansöker om plats i förskola eller pedagogisk omsorg igen.

Text

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp