Innehåll

Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

När ditt barn är mellan 1-5 år har det rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg när du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig.

Om du bor i Järfälla och vill ha plats i Järfälla

När ditt barn har fått ett personnummer kan du ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg via vår e-tjänst:

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (e-tjänst)

När kan du inte söka via e-tjänsten

Om du eller ditt barn inte har ett svenskt personnummer eller har skyddade personuppgifter behöver du kontakta kommunens servicecenter för att få hjälp.

Om du har ett barn med funktions­nedsättning som har behov av placering i en specifik förskola, behöver du kontakta servicecenter när du ska söka plats.

Tänk på detta när du ansöker

Du får välja högst tre alternativ som du rangordnar från 1 till 3. Om du erbjuds en plats men tackar nej, fortsätter du stå i kö endast till ditt högst rangordnade alternativ.

Det krävs endast en vårdnadshavares signatur för att ansökan ska bli giltig. Observera att det är vårdnadshavaren där barnet är folkbokförd som ska skriva under ansökan om barnet inte bor tillsammans med båda vårdnadshavarna.

Om du är på väg att flytta till Järfälla

Om familjen inte är folkbokförd i Järfälla kommun och är på väg att flytta till Järfälla fungerar ansökan lite annorlunda. Då behöver du som först lämna personuppgifter och bostadskontrakt (hyreskontrakt, köpekontrakt eller ett inneboendeintyg) för att kunna ansöka om plats. Din folkbokföring ska vara klar innan en placering kan ordnas.

Lämna kontaktuppgifter och bostadskontrakt för att ansöka om plats vid flytt till Järfälla (e-tjänst)

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (e-tjänst)

Om du är folkbokförd i Järfälla men vill ha plats i annan kommun

Om du vill ha en förskoleplats eller pedagogisk omsorg i en annan kommun måste du först kontakta den förskola eller pedagogiska omsorg där du vill att ditt barn ska gå. Rektor på den förskolan ska skriva under vår blankett för ansökan om barnpeng för förskola och pedagogisk omsorg i en annan kommun.

Blankett för ansökan om barn­peng för förskola och pedagogisk omsorg i en annan kommun Pdf, 92.6 kB.

Om du är folkbokförd i annan kommun och vill ha förskoleplats i Järfälla

Våra förskoleplatser är i första hand till för kommunens invånare men i mån av plats kan vi erbjuda en tidsbegränsad placering. Om du är skriven i en annan kommun och vill ha en kommunal förskoleplats i Järfälla så ska rektorn på den förskola som du söker till skriva under.

Blankett för dig som är folkbokförd i annan kommun och vill ansöka om förskola och pedagogisk omsorg i Järfälla kommun Pdf, 66.1 kB.

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats skickas via e-post och sms till kontaktuppgifter som uppgetts i ansökan. Endast en vårdnadshavare folkbokförd på samma adress som barnet behöver svara på erbjudandet, vilket ni gör i e-tjänsten.Svaret måste lämnas inom fem dagar. Uteblivet svar betraktas som ett nej. De som inte kan svara via e-tjänsten behöver kontakta kommunens Servicecenter.

Stå kvar i kön

Om ni inte blir erbjudna plats på den förskola eller pedagogisk omsorg som var ert första val, står barnet ändå kvar i kön till denna verksamhet. Det ursprungliga ködatumet gäller. Det är inte möjligt att fortsätta stå i kö till andra- eller tredjehandsalternativ.

Börja inom 14 dagar

Barnet måste börja på förskolan/pedagogisk omsorg inom 14 dagar från erbjudet placeringsdatum, annars erbjuds platsen till annat barn. Undantag kan beviljas vid sjukdom, läkarintyg krävs. Avgift betalas från erbjudet placeringsdatum.

Ångra erbjuden plats

Har vårdnadshavaren tackat ja till erbjuden plats och ångrar sig, måste platsen sägas upp. I annat fall faktureras vårdnadshavaren för uppsägningstiden som är 30 dagar

Så fördelas platserna enligt turordningsreglerna

Kommunen försöker möta vårdnadshavares önskemål om förskola och pedagogisk omsorg. Helst ska plats erbjudas inom rimligt avstånd från barnets bostad. Barnen placeras enligt följande:

  • Barn som behöver särskilt stöd (särskild prövning krävs)
  • Barn med skyddad identitet
  • Barn med platsgaranti och syskonförtur
  • Barn med platsgaranti
  • Barn med syskonförtur
  • Omplacering - Barn som redan har en placering eller som tackat nej till erbjuden plats och därmed inte längre har någon platsgaranti.

Syskonförtur innebär att syskon har rätt till förtur till förskola/pedagogisk omsorg där deras syskon går. Som syskon räknas barn som är folkbokförda i samma hushåll och där de vuxna lever under äktenskapliga förhållanden.

Om ett urval måste göras inom någon av ovanstående urvalsgrupper används kötid.

Platsgaranti

Platsgaranti innebär att vi ska erbjuda dig en plats fyra månader från den dag du som vårdnadshavare ansöker om plats, eller från önskat startdatum om detta datum ligger längre fram i tiden än fyra månader.

Platsgaranti gäller endast vid första erbjudandet av plats. Om du tackar nej till erbjudandet eller om svar uteblir, ges ingen ytterligare platsgaranti om du ansöker om plats igen.

Om du vill ändra det önskade startdatumet i din ansökan måste en ny ansökan skickas in för att platsgarantin ska gälla.

Allmän förskola

Från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år har ditt barn rätt till så kallad allmän förskola, det vill säga minst 525 timmar per år eller 15 timmar per vecka i förskolan. Allmän förskola är avgiftsfri och följer skolans läsår, vilket innebär att ditt barn inte får vara på förskolan när skolorna har lov.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp