Innehåll

Ålsta förskola

Ålsta förskola ligger i Barkarbystaden och består av 6 kompanjonsavdelningar med barn i åldrarna 1- 5 år. Vi finns i moderna lokaler i en nybyggd skola tillsammans med Ålstaskolan. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om vår förskola.

Kontakt

Ringvägen 2
17747 Järfälla

Rektor

Kicki Bothén
08-580 229 22
kicki.bothen@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter:

Biträdande rektor:
Sofia Lönngren
sofia.lonngren@jarfalla.se
08-580 295 40 eller 070- 002 31 90

Kompanjoner:

Torndfalken: 08- 580 287 41

Stormsvalan: 08- 580 287 11

Kattugglan: 08- 580 287 26

Sparvhöken: 08- 580 282 22

Trädkronan: 08- 580 245 10

Björntassen: 08- 580 287 53

Välommen till Ålsta förskola

Ålsta förskola är en kommunal förskola som ligger nära naturen i utkanten av Barkarbystaden på Ringvägen 2. För närvarande har vi 12 avdelningar som samarbetar i så kallat kompanjonskap. En kompanjon består av en småbarnsavdelning (1- ca 3 år) och en storbarnsavdelning (ca 3-5 år).

Har du frågor om förskolan kontakta gärna vår biträdande rektor Sofia Lönngren.

Barn  spelar boll på en skolgård

Visningar av förskolan

Är du intresserad av att komma på en visning kontakt vår platsansvarig Sara Nyström sara.nystrom@jarfalla.se och anmäl dig.

Följande dagar har vi visning kl.9.15

Ht 2023

5 september

3 oktober

7 november

5 december

Vt 2024

16 januari

13 februari

12 mars

9 april

7 maj

11 juni

 

Arbetssätt

Vi arbetar i kompanjonsskap vilket innebär att två avdelningar, en med 1-2 åringar och en med 3-5 åringar bildar en kompanjon. Styrkan med kompanjonskap är det skapar naturliga möten mellan åldrarna där de äldre är goda förebilder för de yngre och de lär av varandra. Pedagogerna samarbetar över avdelningsgränserna och lär känna alla barn och vårdnadshavare på kompanjonen.


Läge

Tack vare vår unika placering med naturreservat på ena sidan och stadsmiljö på andra sidan finns stora möjligheter att vistas i naturen, följa årtidsskiftningarna och undersöka naturens kretslopp samtidigt med närheten till hemmet.

Demokrati

Verksamheten vilar på en demokratisk grund. Precis som det samhälle vi lever i är förskolan en demokratisk plats där vi förankrar de mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar.

Pedagogisk utveckling

I vår organisation arbetar vi med intern utbildning genom nätverksgrupper där alla pedagoger är delaktiga. Vi lyftet olika ämnen inom vilka vi utvecklar verksamheten. Innehållet har varit bl.a. boksamtal, digitalisering och estetiska lärprocesser. Genom detta ser vi en röd tråd i de olika kompanjonernas arbete, samt en utveckling av verksamheten .

Digitala lärprocesser

När vi arbetar digitalt är det framförallt med ”tomma appar” d.v.s. kreativa appar som inte har något eget innehåll utan det är barnen som skapar innehållet. Det är t.ex. filmredigering, greenscreen och timelaps appar. Vår ambition är att barnen ska vara producenter i den digitala världen och inte konsumenter.

Estetiska lärprocesser

Estetiska lärprocesser är ett samlingsbegrepp för skapande såsom dans, bild och form, drama, sång och musik. Dessa uttrycksformer är ständig levande i vår verksamhet. Genom estetiken utvecklas barnens förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter.

Föräldrasamverkan

  • Dagliga möten vid hämtning och lämning.
  • Vi erbjuder utvecklingssamtal minst en gång/år där vi samtalar om barnets utveckling och lärande.
  • Föräldramöte bjuder vi in till en gång/ år.
  • Föräldraråd där föräldrarepresentanter från varje kompanjon möts tillsammans med ledning och pedagoger. I rådet diskuteras olika förskolefrågor med träffar 2-4 gånger/ år.

Text

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp