Gå direkt till sidans innehåll

Barkens förskola

Barkens förskola ligger i Barkarby­staden.

Kontakt

08-580 299 24

Mustanggatan 6
177 43 Järfälla

Rektor

Satu Harnesk
satu.harnesk@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Svetlana Zandi
svetlana.zandi@jarfalla.se

Avdelningen Kuttern
08-580 299 66

Avdelningen Briggen
08-580 299 64

Avdelningen Fregatten
08-580 299 24

En dag på förskolan

Barkens förskola är öppen helgfria vardagar mellan 6.30 och 17.30.

Frukosten serveras 07.30 i matsalen där det finns en frukostbuffé framdukat.

Under förmiddagen pågår en mängd olika aktiviteter såsom skogsutflykt, skapande, rörelse, massage, matematik, och olika experiment.

Lunch serveras 10.45 i vår matsal. De små barnen äter först och de stora barnen äter lite senare från kl 11.30.

Sedan följer en stunds vila som kan innehålla sagostund eller sovstund, beroende på barnets ålder. Efter det följer en stund med lek eller skapande innan det är dags för mellanmål.

Vi äter mellanmål ca 14.00.

Barnen fortsätter sina aktiviteter och hämtas någon gång före kl 17.30 då förskolan stänger för dagen.

Vår förskola är idag uppdelad på tre stycken kompanjon. Varje kompanjon uppdelat på två avdelningar på röd och blå avdelning.

På Kuttern vistas de yngsta barnen som är mellan ett och två år. På Briggen och Fregatten går våra tre och- femåringar.

Vi vill lägga grunden för ett livslångt och lustfyllt lärande, genom att möta det forskande barnet i den situation där barnet befinner sig. Vi vill stimulera barnets nyfikenhet och intresse för att pröva nya saker

Barkens förskola har egen kock som lagar god och näringsriktig mat som barnen äter i vår matsal. Utgångs­punkten är att all mat som serveras ska vara god, vällagad och näringsriktig. Maten ska vara fri från onödiga tillsatser och inköpen av ekologiska livsmedel ska öka varje år. Det är också viktigt för oss att maten serveras och dukas fram på ett trevligt sätt.

Matsedlarna planeras enligt riktlinjer som Livsmedelsverket ger. Matsedlarna tas fram terminsvis och i planeringsarbetet är både barn, måltidspersonal och Järfälla kommuns kostkonsulter delaktiga.

Värdegrund

Vi vill stödja barnens förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Vi vill öka barnens förståelse för att alla människor har lika värden oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.

Personalen och barnen ska vara delaktiga i värdegrunden och personalen ska vara tydliga förebilder. Alla ska arbeta för att skapa en miljö där alla behövs och där alla ska känna sig trygga, sedda och accepterade för den de är.

Arbetssätt

Genom ett professionellt bemötande och ett flexibelt arbetssätt vill vi uppmuntra barnet till självständighet och till att bli en trygg individ.

I samarbete med föräldrarna vill vi ge barnet en trygg och lärorik förskoletid. Vi vill medvetandegöra miljö, teknik och naturvetenskapliga frågor. Vi vill ge barnet förståelse för en näringsrik kost, ett ekologiskt förhållningssätt, samt ge barnet möjlighet till att utveckla sin motorik i hälsosyfte.

Vårt viktigaste mål på förskolorna är att lägga grunden för livslångt lärande. Verksamheten präglas av lust och glädje, där barnens nyfikenhet och intresse tas tillvara. Leken har stor betydelse för lärandet och ges mycket tid.

Förskolorna arbetar medvetet kring barnens språkutveckling eftersom språket är en av de viktigaste grunderna för det fortsatta lärandet. Barnens utveckling och lärande dokumenteras i Vklass som följer barnet genom förskolan.

Vi lägger grunden till det svenska språket, matematik och naturvetenskap. Sist men inte minst ger vistelsetiden i vår förskola rika tillfällen till social träning.

Barken tillhör organisatoriskt Herrestaskolan. Vi har ytterligare två förskolor i vår organisation, Dalen och Parkvägen. Förskolorna har gemensamma planeringsdagar, och under jul respektive sommar slår vi ihop förskolorna under vissa veckor.

Arbete med barninflytande

Alla barns inflytande och delaktighet i verksamheten är en viktig del i vårt arbete. För barnen kan inflytandet och delaktighet se lite olika ut beroende på mognad och ålder.

Föräldrasamverkan

Föräldrars inflytande och delaktighet i verksamheten är en annan viktig del i vårt arbete. En gång per läsår erbjuds ett utvecklingssamtal för både barn och vårdnadshavare.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp