Innehåll

Dalens förskola

Kommunal förskola i Barkarbystaden. I januari 2023 kommer en permanent flytt att ske då förskolan står på ett tillfälligt bygglov som upphör. Dalen kommer då att flytta till förskolan Viggen. Dalens förskola ingår i enheten Herresta förskolor tillsammans med Barken, Parkvägen och Drakens förskola. Rektor på enheten är Beatriz Flores Bravo.

Kontakt

08-580 227 88

Flyginfarten 40
177 43 Järfälla

Rektor

Beatriz Flores Bravo
beatriz.flores.bravo@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Avdelning Storskogen
08-580 227 88 

Du som står i kö till Dalens förskola

Dalens förskola kommer upphöra vid årsskiftet och inte längre vara sökbar. Om du står i kö till Dalens förskola men önskar välja en annan förskola gör du en ändring i e-tjänsten för ”förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb” på Järfälla kommuns hemsida. Du kommer få behålla kötiden. Om du inte gör ett aktivt val kommer du att fortsätta stå i kö till Dalens verksamhet som flyttar till ny lokal vid årsskiftet

Vår pedagogiska verksamhet

Vårt viktigaste mål på förskolan är att lägga grunden för livslångt lärande. Verksamheten präglas av lust och glädje, där barnens nyfikenhet och intresse tas tillvara. Leken har stor betydelse för lärandet och ges mycket tid.

Vi arbetar målmedvetet kring normer och värden, där kompisskapet är en viktig del.

Alla barns och föräldrars inflytande och delaktighet i verksamheten är en annan viktig del i vårt arbete. För barnen kan inflytandet och delaktighet se lite olika ut beroende på mognad och ålder.

Förskolan arbetar medvetet kring barnens språkutveckling eftersom språket är en av de viktigaste grunderna för det fortsatta lärandet. Barnens utveckling och lärande dokumenteras i egen Portfolio som följer barnet genom förskolan.

En gång per läsår erbjuds ett utvecklingssamtal för både barn och vårdnadshavare. Vi strävar efter att alla barn ska vara ute varje dag.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp