Innehåll

Drakens förskola

Förskolan Draken tillhör enheten Herresta förskolor och ligger i Barkarbystaden i Järfälla. Vi jobbar pedagogiskt för att tidigt lära våra barn både matematik och teknik i en inbjudande, utmanande och kreativ lärmiljö.

Kontakt

Herculesgatan 15
177 45 Järfälla

Rektor

Beatriz Flores Bravo
08-580 280 88
beatriz.flores.bravo@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor

Gunilla Marklund Götesson
08-580 282 81
gunilla.marklund.gotesson@jarfalla.se


Tf. biträdande rektor

Kristin Follis Bergman
08-580 286 24
kristin.follis.bergman@jarfalla.se

 

Avdelningar:

Propellern blå

08-580 290 44

Propellern grön

08-580 290 66

Motorn grön

08-586 238 24

Motorn blå                           

08-586 238 27

Hjulet grön

08-580 290 66

Hjulet blå

08-580 295 98

 

Visningar för vårdnadshavare

Nu erbjuder vi dig som söker förskoleplats en visning av vår förskola.
Vi visar runt i både lokaler och utemiljö och berättar om vår verksamhet.

Visningsrundor är planerade till följande datum, klockan 09.15:

Vårterminen 2024

31 januari

28 februari

27 mars

24 april

29 maj

19 juni

Föranmälningar görs via mejl till Gisela Pettersen, Gisela.Pettersen@jarfalla.se

Arbetssätt

På Draken förskola använder vi oss av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i en miljö som präglas av gemenskap och trygghet. För oss är det centralt med ett långsiktigt lärande för hållbar utveckling, och vi jobbar pedagogiskt för att tidigt lära våra barn både matematik och teknik i en inbjudande, utmanande och kreativ lärmiljö.

Avdelning Motorn blå

”Motorn blå” är en avdelning för barn med hörselnedsättning, dövhet och fullt hörande barn som träffas tillsammans hela dagen. Avdelningen har fem platser reserverad för barn med hörselnedsättning och har sammanlagt 12 platser för barn mellan 2,5-5 år.

På ”Motorn blå” används både talat språk och svenskt teckenspråk under hela dagen. En förskollärare och en barnskötare är tvåspråkiga. Genom att finnas nära i undervisning, i lek och i samspel mellan barnen fungerar pedagogerna som en språklig bro för att barnen ska kunna samspela oavsett språk.

De fem platserna är riktade mot barn folkbokförda i Järfälla med enbart hörselnelnedsättning (inte med multifunktionsnedsättningar). För att ställa sig i kö till avdelningen kontaktas rektor Beatriz Flores Bravo. Hörselplatserna kan vid behov temporärt fyllas av icke hörselnedsatta barn om det under en period inte finns annat behov.

 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp