Innehåll

Parkvägens förskola

Kommunal förskola i Barkarbystaden.

Kontakt

08-580 245 18

Parkvägen 6
177 44 Järfälla

Rektor

Beatriz Flores Bravo
08-580 280 88
beatriz.flores.bravo@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor

Gunilla Marklund Götesson
08-580 282 81
gunilla.marklund.gotesson@jarfalla.se

Tf. biträdande rektor

Kristin Follis Bergman
08-580 286 24
kristin.follis.bergman@jarfalla.se

 

Avdelningar:

Dammen grön

08-580 295 96

 Dammen blå

08-580 280 54

 Dungen grön

08-580 245 18

Dungen blå 

08-580 245 18

Gläntan grön 

08-580 229 95

Gläntan blå 

08-580 295 07


Visningar för vårdnadshavare

Vi visar runt och berättar om vår verksamhet för dig som söker förskoleplats till ditt barn.

Visningsrundor är planerade till följande datum, kl 09.15:

Vårterminen 2024

31 januari

28 februari

27 mars

24 april

29 maj

19 juni

Föranmälningar görs via mejl till Yelena Gharibyan Yelena.Gharibyan@jarfalla.se

En dag på förskolan

Förskolan är öppen helgfria vardagar mellan klockan 6.30 och 17.30.

Frukost serveras 07.30 i matsalen, där det finns en frukostbuffé framdukad.

Under förmiddagen pågår en mängd olika aktiviteter såsom skogsutflykt, skapande, rörelse, matematik och olika experiment.

Lunch serveras 10.45-12:00 i vår matsal. De små barnen äter först och de stora barnen äter lite senare.

Efter lunchen följer en stunds vila som kan innehålla sagostund eller sovstund, beroende på barnets ålder och behov. Därefter följer en stund med lek eller skapande innan det är dags för mellanmål ca klockan 14.

Barnen fortsätter sina aktiviteter och hämtas någon gång före klockan 17.30 då förskolan stänger för dagen.

Vår förskola är idag uppdelad på tre stycken kompanjoner. Varje kompanjon är uppdelad på två avdelningar.

Vi vill lägga grunden för ett livslångt och lustfyllt lärande,det gör vi bland annat att möta det forskande barnet i den situation där barnet befinner sig. Vi vill stimulera barnets nyfikenhet och intresse för att pröva nya saker

Vår förskola har egen kock som lagar god och näringsriktig mat enligt Livsmedels­verkets riktlinjer. Utgångspunkten är att all mat som serveras ska vara god, vällagad och näringsriktig. Maten ska vara fri från onödiga tillsatser och inköpen av ekologiska livsmedel ska öka varje år. Det är också viktigt för oss att maten serveras och dukas fram på ett trevligt sätt.

Matsedlarna planeras enligt riktlinjer som Livsmedelsverket ger. Matsedlarna tas fram terminsvis och i planeringsarbetet är både barn, måltidspersonal och Järfälla kommuns konstkonsulter delaktiga.

Värdegrund

Vi vill stödja barnens förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Vi vill öka barnens förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.

Personalen och barnen ska vara delaktiga i värdegrundsarbetet och personalen ska vara tydliga förebilder. Alla ska arbeta för att skapa en miljö där alla behövs och där alla känner sig trygga, sedda och accepterade för den de är.

Arbetssätt

Genom ett professionellt bemötande och ett flexibelt arbetssätt vill vi uppmuntra barnet till självständighet och till att bli en trygg individ.

I samarbete med föräldrarna vill vi ge barnet en trygg och lärorik förskoletid. Vi vill medvetandegöra miljö, teknik och naturvetenskapliga frågor. Att ge barnet förståelse för en näringsrik kost, ett ekologiskt förhållningssätt, samt ge barnet möjlighet till att utveckla sin motorik i hälsosyfte är viktigt för oss.

Vårt viktigaste mål på förskolorna är att lägga grunden för livslångt lärande. Verksamheten präglas av lust och glädje, där barnens nyfikenhet och intresse tas tillvara. Leken har stor betydelse för lärandet och ges mycket tid.

Förskolorna arbetar medvetet kring barnens språkutveckling eftersom språket är en av de viktigaste grunderna för det fortsatta lärandet. Barnens utveckling och lärande dokumenteras i V-klass som följer barnet genom förskolan.

Vi lägger grunden till det svenska språket, matematik och naturvetenskap. Sist men inte minst ger vistelsetiden i vår förskola rika tillfällen till social träning.

Förskolan tillhör enheten Herrestaskolan med förskolor. På enheten finns ytterligare tre förskolor: Dalens, Karlslund och Barkens förskola. Förskolorna har gemensamma planeringsdagar, och under jul respektive sommar slår vi ihop förskolorna för gemensam jourverksamhet.

Arbete med barninflytande

Alla barns inflytande och delaktighet i verksamheten är en viktig del i vårt arbete. Inflytande och delaktighet ser olika ut beroende på barnens ålder och mognad.

Föräldrasamverkan

Föräldrars inflytande och delaktighet i verksamheten sker på många olika sätt. Genom dagliga samtal vid hämtning och lämning, genom arrangerade föräldramöten, i samband med utvecklingssamtal en gång om året.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp