Gå direkt till sidans innehåll

Almarevägens förskola

Almarevägens förskola ligger i kommundelen Stäket. Förskolan öppnade vid årsskiftet 2011/2012 och består av fyra avdelningar: Gäddan, Abborren, Braxen och Gösen.

Kontakt

Expedition
08-580 229 09
08-580 229 07

Almarevägen 10
176 76 Järfälla

Rektor

Carina Haking
08-580 296 16
carina.haking@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Titti Almgren
08-580 283 34
titti.almgren@jarfalla.se

Vår verksamhet

Almarevägens förskola, Iljansbodaskolan och Kolarängskolan bildar en enhet och har ett nära samarbete i personal och utvecklingsfrågor.

Vi lägger en stor vikt på att alla barn ska känna sig trygga och utveckla sitt lärande på ett nyfiket och utmanande sätt. Vår verksamhet präglas av värme, lekfullhet, trygghet, gemenskap och engagemang.

För att främja språket arbetar vi mycket med sång, rim, ramsor, rörelselekar och sagopåsar. Vi ser leken som ett livslångt lärande. I den skapande verksamheten erbjuds det olika material att arbeta och experimentera med. Vi tycker att det är roligt att vistas ute i naturen, alla barn tillhör en åldersgrupp som varje vecka besöker "sin skog".

Varje vecka har vi en gemensam sångsamling ute där hela förskolan deltar. Vi arbetar mycket med vi-känslan för att alla barn ska känna trygghet med alla barn och vuxna på förskolan. De äldsta barnen på Almarevägen går en dag i veckan till Iljansbodaskolan för att ha gymnastik och musik.

Maten på Almarevägens förskola

Köket på Almarevägens förskola är ett mottagningskök. Lunchen levereras från Iljansbodaskolan. Den lagas från grunden med bra råvaror. Barn som av olika skäl inte kan äta vissa maträtter erbjuds självklart likvärdiga alternativ.

Frukosten varieras mellan fil, gröt, varm choklad och ägg. Varje morgon finns det dessutom mjölk, bröd, pålägg och grönsaker. Till lunch har vi varje sallad, hårt bröd och mjölk eller vatten till dryck. Mellanmålet består huvudsakligen av en mjölkprodukt, bröd, pålägg, grönsak, frukt/rotsak.

Föräldrainflytande

Föräldrarna är delaktiga i föräldramöten samt föräldrasamtal. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten med föräldrar.

Vision och värdegrund

I en miljö präglad av trygghet, glädje och engagemang sker ett lärande för livet.

Vi står för kvalitet genom:

  • Välutbildad personal med kunskap om barns lärande som leder till hög måluppfyllelse och goda resultat.
  • God samverkan och kontakt med föräldrar.
  • Att möta barnen på deras nivå och se dem som kompetenta individer, då får alla chans att utvecklas.
  • Närvarande och engagerade vuxna som bemöter alla med respekt och har en vilja att utvecklas.
  • Ett kontinuerligt värdegrundsarbete som stärker barnens självkänsla och får dem att våga växa i samspel med andra.
  • Ansvarstagande barn och vuxna som värnar om material och den fysiska miljön, det skapar en god atmosfär.

Senast uppdaterad: 2019-10-22

Upp