Gå direkt till sidans innehåll

Bolinders förskola

Bolinders förskola är en trivsam förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Vi bedriver ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt och våra hörnstenar i verksamheten är lek, rörelse och skapande.

Kontakt

08-580 286 86

Ulvsättravägen 3
176 77 Järfälla

Rektor

Lena Jilg
08-580 296 47
lena.jilg@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Susanne Frykholm
08-580 298 60
susanne.frykholm@jarfalla.se

Arbetssätt

Vi på Bolinders förskola vill ge varje barn en rik uteverksamhet som uppmuntrar till social samvaro och många utmaningar. Ute i naturen utvecklas fantasin, kreativiteten, motoriken och lekförmågan. Barn som rör sig mycket ökar koncentrationen både ute och inne. Vi är ute varje dag där vi erbjuder barnen olika aktiviteter och skapande. De äldsta barnen åker till Ängsjö och har heldagsutflykt under våren och hösten. De yngre barnen gör utflykter i närområdet och grillar ute på gården.

Vi arbetar aktivt med skapande verksamhet. Material så som olika sorters färger, pennor, kritor, lera, saxar och klister med mera finns framme och i barnens höjd. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnen har lätt för att använda sig av skapande uttrycksformer, där barnen utmanas till att utveckla en förståelse för hur materialet kan användas på flera olika sätt och ett intresse att skapa vidare.

Vi arbetar temainriktat där vi observerar barnens nyfikenhet och intressen, vilket leder till olika projekt tillsammans med barnen där de får möjligheten att fördjupa sig i olika ämnen. Varje projekt dokumenteras, utvärderas och följs upp. Syftet är att synliggöra barns utveckling och lärande.

Vi vill att alla ska ha roligt tillsammans då det gynnar lärandet. Leken är början till abstrakt tänkande och uppkomsten av en låtsasdimension.

Under våren har vi en stor gårdsfest med olika aktiviteter så som lotteri och grillning där föräldrarna får möjligheten att träffa varandra, barnen och oss personal. Vi har dessutom vernissage där föräldrarna får möjligheten att se barnens arbete.

Vår vision

Vår vision är att alla barn utvecklar öppenhet, nyfikenhet, generositet, samarbetsförmåga och medkänsla i samspel med andra människor. Vi eftersträvar en verksamhet där all personal tillsammans med föräldrarna sätter barnet i fokus, där man har en syn på barnet som kunnigt, kapabelt och forskande.

Vi vill att alla barn ska se sitt eget lärande genom att barn och personal använder dokumentationspärmen som redskap.

Värdegrund

Vi vill stödja barnens förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Vi vill öka barnens förståelse för att alla människor har lika värden oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.

Personalen och barnen ska vara delaktiga i värdegrunden och personalen ska vara tydliga förebilder. Alla ska arbeta för att skapa en miljö där alla behövs och där alla ska känna sig trygga, sedda och accepterade för den de är.

Senast uppdaterad: 2019-11-19

Upp