Gå direkt till sidans innehåll

Fastebol förskola

Fastebol förskola ligger i Viksjö kommundel. Vi har en attraktiv utemiljö och närhet till kringliggande skogar. Vår verksamhet bygger på läroplanens riktlinjer och präglas av ledorden rolig, trygg och lärorik. Vår dagliga utevistelse erbjuder stor variation för barnens lek och utforskande. Mat från eget kök och möjlighet att få sova utomhus främjar barnens hälsa och välmående.

Kontakt

Expedition
08-580 227 30

Odalslingan 2
175 43 Järfälla

Rektor

Helen Josefsson
08-580 299 48
helen.josefsson@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Susanna Solander
08-580 227 30
susanna.solander@jarfalla.se

Vår verksamhet

Verksamheten på Fastebol förskola skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en enhet.

Vi arbetar i åldersgrupper med personal som i möjligaste mån följer barnen genom förskoletiden.

Förskolan har tre avdelningar: Skeppet, Katamaranen och Pråmen.

Skeppet är en småbarnsavdelning med barn från 1-3 år. Här läggs grunden för en utvecklande, trygg och roligt tid. Vi har föräldraraktiv inskolning, och föräldrarna får större insyn i hur vi arbetar med barnen på förskolan och får själva vara delaktiga i verksamheten.

Katamaranen är en avdelning för barn mellan 3-6 år. Där vi arbetar i åldersgrupper mellan klockan 9 och 15. Vi har också samarbete mellan åldersgrupperna då vi har våra prova på-dagar (sång och dans, drama, miljö och utegrupp) vilket tillvaratar barnens möjligheter att lära av varandra.

Pråmen är en förskoleavdelning för flerfunktionshindrade barn och vi brukar besöka varandra så ofta vi kan. Vi har lite annat material som är bättre anpassat till barnens behov och det är mycket uppskattat av barnen.

Vi har olika familjeaktiviteter så som föräldramöte, luciafirande, föräldrafrukost, gårdsfest och föräldradialog som ger information och möjligheter till inflytande.

Vision och värdegrund

På Fastebol förskola vill vi att alla barn utvecklar öppenhet, nyfikenhet, generositet, samarbetsförmåga och medkänsla i samspel med andra människor.

Vi vill att varje barn utvecklar en stark självkänsla och vi vill stödja barnen till ett växande ansvarstagande för sig själv och sin omgivning - sina egna handlingar och förskolans miljö.

Vi vill att varje barn skall ha inflytande över sitt eget lärande utifrån sina intressen, förmågor och behov.

Vi vill att alla barn ska se sitt eget lärande genom att barn och personal använder portfolio som redskap.

Maten på Fastebol förskola

Vi har eget kök där vår duktiga kokerska lagar mat varje dag. Vi använder en hel del ekologiska varor, och vi utökar sortimentet varje år.

Förskolan serverar tre måltider om dagen:

Frukost kl. 08:00
Lunch kl.11:00
Mellanmål kl.14:00

Vi serverar även frukt/råbit på förmiddag och sen eftermiddag.

Senast uppdaterad: 2020-01-28

Upp