Innehåll

Högby förskola

Vi är en miljödiplomerad förskola belägen i ett naturskönt område i Viksjö. Våra ledord är trygghet, glädje och lärande. På förskolan arbetar vi i åldersnära grupper på fem avdelningar där barnen från 1 år upp till de är 5 år. Hos oss äter vi hemlagad mat i en gemensam matsal med trevlig atmosfär. Våra minsta barn stannar kvar och äter på sin avdelning. Vi har en stor gård där vi har olika miljöer för lek och utforskande. Vi utforskar vår närmiljö och går ofta både till skogen och andra lekparker.

Kontakt

Expedition
08-580 227 30

Högbyvägen 193
175 54 Järfälla

Rektor

Helen Josefsson
08-580 299 48
helen.josefsson@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Petra Lökeberg
08-580 227 30
petra.lokeberg@jarfalla.se

Vår verksamhet

Förskolan har fem avdelningar. På Trollskogen och Trollberget går barn som är 1-2 år. På Skattkammaren går barnen när de är 3 år och på Draklandet går förskolans 4-åringar. När barnen blir 5 år går de sitt sista förskoleår på Äventyrsdalen. Alla barn på förskolan är allas barn tillsammans. Vi samarbetar mellan avdelningarna  med olika aktiviteter som gymnastik, skogsgrupper och fredagssamlingar.

Vi arbetar i åldersnära grupper vilket innebär att generellt sett så går varje årsgrupp på en avdelning men under vissa perioder kan även barn som är ett år yngre gå med de äldre.

Vi följer förskolans läroplan där bland annat språk, matematik, teknik och naturkunskap ingår.

Sista fredagen varje månad träffas vi ute för en månadssamling. Vi sjunger och firar alla som har fyllt år och äter något gott. Kanske får vi också ett besök av Pippi! Ibland tittar också knasiga fågeln Fenix in och stökar till det.

Övriga fredagar delar vi upp husets alla barn, utom småttingarna som har egen samling, i tre grupper. En grupp får gå på sångsamling, den andra gruppen har uteaktivitet. Den tredje går på sagosamling där vi bygger på sagan med lite skådespel, scenografi och rekvisita. Dessa grupper rullar så alla barn få göra alla aktiviteter.

Vision och värdegrund

Vi vill erbjuda en trygg miljö där lusten för det livslånga lärandet skapas.

Vår vision: Trygghet, glädje, lärande

 • Att få barnen att nyfiket och aktivt utforska och erövra världen.
 • Att erbjuda en miljö som lockar till aktivitet, lek, forskning.
 • Att inge hopp om att alla kan få vara med och påverka sin verklighet.
 • Att utgå från vad barnet behöver för att klara sig i den värld som blir deras och som vi inte känner till.
 • Att vuxna är lyhörda inför barns önskemål och tankar.
 • Att utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin miljö.
 • Att vårt arbete med barnen skall ske i ett nära samarbete med föräldrarna.

Vi anser att barn behöver

 • en grundad jaguppfattning och ett gott självförtroende
 • att varje barn utvecklar sin identitet, självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • en social kompetens och god kommunikationsförmåga
 • en förmåga att tänka, reflektera, förstå sammanhang och se samband
 • att varje barn utvecklar sin förståelse för människors lika värde
 • att flickor och pojkars lika rätt och möjligheter medvetet uppmuntras.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp