Regler i förskola och pedagogisk omsorg

När du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig har du rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg när ditt barn är mellan 1 och 5 år.

För att ansöka om plats behöver du vara folkbokförd i Järfälla kommun. Du ansöker om förskoleplats/pedagogisk omsorg på denna sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att ha rätt till erbjuden plats ska du också lämna schema och inkomstuppgift via Järfälla kommuns e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Din sysselsättning ska kunna styrkas med intyg.

Klicka på flikarna nedan och läs mer om förskola/pedagogisk omsorg.

När du får ett erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg

Du får erbjudande om plats inom 4 månader via mail och sms. Det är du som bor där barnet är folkbokfört som ska tacka ja eller nej till platsen, och detta inom 5 dagar. Kom ihåg att uteblivet svar räknas som ett nej. 

Första köalternativet
Vid placering tar vi hänsyn till dina önskemål om plats, barnets plats i kön, barnets ålder, syskons placering och barngruppens sammansättning. Om du tackat ja eller nej till platsen (även garantiplats) står barnet endast kvar till första köalternativet och platsgarantin upphör. Om ett förstahandsval inte kan tillgodoses får barnet stå kvar i kön till detta val och det ursprungliga ködatumet gäller.

Ditt barn måste börja inom 14 dagar
Om du har tackat ja till en plats måste barnet börja på förskolan eller i pedagogisk omsorg inom 14 dagar, annars erbjuds platsen till någon annan. Observera, om du tackat ja till en plats, men barnet inte kan börja, måste du säga upp platsen.länk till annan webbplats I annat fall får du en faktura för uppsägningstiden som är 30 dagar.

Läs mer om att lämna inkomst och schema när du tackar ja till plats

När du tackar ja till din plats ska du samtidigt anmäla barnets schema till oss. Behöver du någon gång ändra schemat måste du anmäla detta två veckor i förväg. Schema­ändringen ska då vara varaktig.

Under ledighet som t ex under sommarsemester, jul- och nyår, ska barnets ordinarie schema ligga kvar. Barnets tider vid ledighet lämnas du i Vklassöppnas i nytt fönster (gäller kommunala förskolor/pedagogisk omsorg).
Är barnet placerat på en fristående enhet lämnas barnets tider till förskolan.

Vid inskolning ska ordinarie schema registreras från och med placeringens startdatum. Så kallat inskolningsschema gäller inte. 

Anmälan och ändring av schema görs via e-tjänstlänk till annan webbplats

Så fördelas platserna och gällande turordningsregler

Barnen placeras enligt följande turordning:

  • Barn som är i behov av särskilt stöd enligt skollagen efter beslut av vår pedagogkonsult
  • Platsgaranti — se nedan.
  • Syskonförtur — syskon har rätt till förtur där deras syskon går. Undantag finns för syskon som är folkbokförda på olika adresser, då måste du kontakta Servicenter på telefon 08-580 285 00.
  • Omplacering — om ditt barn har en placering eller tackat nej till erbjuden plats och därmed inte har någon platsgaranti.

Vad menas med platsgaranti?

Platsgaranti innebär att du efter din ansökan kommer att få ett erbjudande via e-post och sms inom fyra månader. Om du tackar nej till platsen och vill göra en ny ansökan får du ansöka om ett nytt köalternativ och då gäller ny platsgaranti. Gör du ytterligare en ny ansökan ges ingen garanti då detta gäller vid endast två tillfällen. Om du varken tackat ja eller nej upphör platsgarantin.

Svarstid på erbjudandet är 5 dagar, uteblivet svar betraktas som ett nej. Om du tackar ja/nej till erbjudandet upphör platsgarantin. Efter erbjudande om plats (även garantiplats) står barnet endast kvar till det första köalternativet. 

Observera att det är du som bor där barnet är folkbokfört som ska tacka ja eller nej till erbjuden plats. I möjligastet mån erbjuder vi en plats inom rimligt avstånd från er bostad. 

Hur många timmar i veckan får jag ha mitt barn i förskolan?

Högsta närvarotid är 55 timmar per vecka. Lägsta närvaro­tid är 15 timmar per vecka. Barnets närvarotid bestäms av vårdnadshavarens arbetstid/studietid samt restid.

Glöm inte att anmäla ändringar, t ex om du blir arbetslös

Du är skyldig att meddela oss om det uppstår förändringar som påverkar ditt barns behov av plats hos oss. Till exempel om du blir arbetssökande eller om make/maka/sambo flyttar in på samma folkbokföringsadress som barnet. Rätten till plats kan omprövas under pågående placering. 

Sjukdom samt frånvaro/ledighet från förskola/pedagogisk omsorg 

Om barnet är sjukt samman­hängande mer än 14 dagar kan vårdnads­havare få avdrag på avgiften från och med dag 15. Läkarintyg krävs. 

Anmäl frånvaro
Om ditt barn kommer att vara frånvarande eller ledig från förskola/pedagogisk omsorg, måste du anmäla detta till din enhet där barnet går. Du betalar avgiften även under frånvaron/ledigheten då avgiften baseras på kalenderår. 

Är ditt barn frånvarande mer än en månad utan att du anmält detta, kommer din plats att sägas upp. Vi tar då ut en uppsägningsavgift på 30 dagar, utöver den outnyttjade tiden. Behöver du sedan en ny placering måste du göra en ny ansökan om plats.


Längre frånvaro
För att barnet ska få behålla platsen under en längre frånvaro, maximalt 3 månader, ska du meddela detta till förskolechefen i god tid. Återkommer inte barnet efter 3 månader sägs platsen upp. Då måste du göra en ny ansökan.

Som frånvaro räknas inte höstlov, jullov, sportlov, påsklov, studie/planeringsdagar samt ledighet enligt ordinarie schema. Ledighet under sommarlovet räknas dock som frånvaro.

Loven följer skolans läsår när det gäller höstlov, jullov (t.ex. från skolavslutning i december till terminsstart i januari), sportlov och påsklov. 

Senast uppdaterad: 2019-01-15

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Använd webbläsarens inställningar om du inte vill lagra kakor i din webbläsare. Vad är kakor?