Gå direkt till sidans innehåll

Gym­nasie­särskola

Utbildningen i gym­nasie­sär­skolan är för ungdomar som sak­nar förut­sätt­ningar att nå gymnasie­skolans kunskaps­krav på grund av utvecklings­störning eller förvärvad hjärn­skada.

Järfälla kommun har en egen gymnasiesärskola. I Järfälla kan du som är elev fritt välja gymnasie­utbildning, det betyder att du också kan söka till någon annan kom­muns gymnasie­särskola eller fristående skola.

Inför ansökan till gymnasiesärskolan

Innan en elev tas emot i gym­nasie­särskolan görs en ut­redning. Då kartläggs elevens behov av stöd utifrån en psykologisk, medicinsk, peda­gogisk och social bedömning. Många ungdomar har redan en sådan utredning sedan tidigare, men ibland behöver den kompletteras. När kommunens målgruppsutredning är avslutad kan man ansöka till gymnasiesärskolan.

För mer information kontakta Petra Starkman, pedagog­konsult på Kompetens­förvaltningen.

E-post: petra.starkman@jarfalla.se
Telefon: 08-580 285 54

Hjälp att ansöka till gymnasiesärskolan

I samband med gymnasieval och ansökan ska du som ansöker till gymnasiesärskolan få stöd från en studie- och yrkesvägledare på din grundskola. Om du inte går i grundskolan kan du istället kontakta Ung Vägledning för stöd i samband med ansökan.

E-post: ungvagledning@jarfalla.se
Telefon: 08-580 285 00

Gymnasie­särskolan i Järfälla

Järfälla gymnasiums gymnasiesärskola (kommunal gymnasieskola)

  • Nationellt program, intriktning estetiska verksamheter
  • Individuella program

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp