Gå direkt till sidans innehåll

Gym­nasie­särskola

Utbildningen i gym­nasie­sär­skolan är för ungdomar som sak­nar förut­sätt­ningar att nå gymnasie­skolans kunskaps­krav på grund av utvecklings­störning eller förvärvad hjärn­skada.

Inför ansökan till gymnasie­särskolan

Det är din hem­kommun som beslutar om mottagande till gymnasie­särskolan.

Innan du tas emot i gym­nasie­särskolan görs en ut­redning. Då kartläggs dina behov av stöd utifrån psykologisk, medicinsk, peda­gogisk och social bedömning.

För mer information kontakta Tove Rehnberg, pedagog­konsult på Kompetens­centrum.

E-post: tove.rehnberg@jarfalla.se
Telefon: 08-580 285 00
Besök: Kompetenscentrum, Mjölnarvägen 6

Senast uppdaterad: 2018-06-29

Upp