Gå direkt till sidans innehåll

Gym­nasie­särskola

Utbildningen i gym­nasie­sär­skolan är för ungdomar som sak­nar förut­sätt­ningar att nå gymnasie­skolans kunskaps­krav på grund av utvecklings­störning eller förvärvad hjärn­skada.

Järfälla kommun har en egen gymnasiesärskola. I Järfälla kan du som är elev fritt välja gymnasie­utbildning, det betyder att du också kan söka till någon annan kom­muns gymnasie­särskola eller fristående skola.

Inför ansökan till gymnasiesärskolan

Innan en elev tas emot i gym­nasie­särskolan görs en ut­redning. Då kartläggs elevens behov av stöd utifrån en psykologisk, medicinsk, peda­gogisk och social bedömning. Många ungdomar har redan en sådan utredning sedan tidigare, men ibland behöver den kompletteras. När kommunens målgruppsutredning är avslutad kan man ansöka till gymnasiesärskolan.

För mer information kontakta Petra Starkman, pedagog­konsult på Kompetens­centrum.

E-post: petra.starkman@jarfalla.se
Telefon: 070-002 32 65
Besök: Kompetenscentrum, Mjölnarvägen 6

Hjälp att ansöka till gymnasiesärskolan

I samband med gymnasieval och ansökan ska du som ansöker till gymnasiesärskolan få stöd från en studie- och yrkesvägledare på din grundskola. Om du inte går i grundskolan kan du istället kontakta Ung Vägledning för stöd i samband med ansökan.

Gymnasie­särskolan i Järfälla

Järfälla gymnasiums gymnasiesärskola (kommunal gymnasieskola)

  • Programmet för estetiska verksamheter
  • Individuella program

Senast uppdaterad: 2020-02-19

Upp